Νεαρὸς σμιλευτής

Ἐνθάδε κεῖται χρόνος «γέρος»…

καὶ πνεῦμα ἐπιφέρεται

πάνω σὲ πολέμους καὶ χαρές,

θανάτους καὶ γεννήσεις,

σ’ ἐρείπια καὶ νέα κτήρια –

στὴν ἐπιτύμβια στήλη

ποὺ σμιλεύω ἐγώ:

ὁ «νέος» χρόνος. 

επιτύμβιος-διέλευση

[Ρωμαϊκὴ ἐπιτύμβιος. 1ος αἰ. Walters Art Museum.]

Στὶς κατηγορίες: Ποιήματα
Μου αρέσει!     Κοινοποιήστε

Οἱ ἀναρτήσεις τῆς Διέλευσης στοιχειοθετημένες
ἐκδίδονται διμηνιαῖα στὶς Ἐκδόσεις τῶν Διορθώσεων.

Διαβάστε τὰ ἤδη ἐκδοθέντα τεύχη:

τ. 1   τ. 2   τ. 3   τ. 4   τ. 5   τ. 6   τ. 7   τ. 8   τ. 9  

ΕΡΓΟΓΡΑΦΙΑ

ΕΓΓΡΑΦΗΤΕ ΣΤΙΣ ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ

Διέλευση: Προσωπικὸ ἱστολόγιο τοῦ Θεοδόση Ἀγγ. Παπαδημητρόπουλου
© 2015 Θεοδόσης Παπαδημητρόπουλος Συνεργάτης τοῦ περιοδικοῦ Διορθώσεις
-