«Οἰκουμενισμός»

Γιὰ ν’ ἀπελευθερωθοῦν οἱ ζωτικὲς δυνάμεις τῆς Δύσης ἀπ’ τὶς δεισιδαιμονίες καὶ τὴν καταπίεση, ἔπρεπε ν’ ἀνακαλύψῃ τὴν Κλασσικὴ Ἀρχαιότητα καὶ νὰ φέρῃ στὸ προσκήνιο τ’ ἀνθρώπινο πρόσωπο ὡς ὁλότητα π’ ἀντανακλᾷ τὸν Κόσμο.

Κύλησε πολύ νερὸ στ’ αὐλάκι ἀπὸ τότε… Ὁ πλανήτης ἔχει γίνει πιὰ  ἕ ν α  οἰκονομικά, ἡ μιὰ ἤπειρος δέν ἀγνοεῖ τὴν ἄλλη, ὁ ἄνθρωπος  κ α τ ο ι κ ε ῖ  κι ἀφήνει τὸ χνάρι του σ' ὁλόκληρη σχεδὸν τὴ γαλάζια κουκίδα… Ἦρθε, λοιπόν, ὁ καιρὸς γιὰ ἕνα νέο, εὐρύτερο Οὐμανισμό, γιὰ μιὰ ἐκ νέου ἀνακάλυψη κι ἀξιολόγηση τῆς ἀρχαίας, πρωτογενοῦς κληρονομιᾶς ὁλόκληρης τῆς ὑφηλίου· ἔφτασε ἡ ὥρα φάρος τῆς σκέψης νάν’ ὁ Οἰκουμενισμὸς μὲ τὴν πυρηνική του ἔννοια:

Ἡ γήινη Φύση μὲ τὴ βιοποικολότητά της, ἡ ὀμορφιά της ἀπ’ ὠκεανούς, βουνά, δάση καὶ σπηλιές· κάθε παρακαταθήκη πνεύματος κ’ ἱστορικῆς συνείδησης· ἡ ἴδια ἡ πανσπερμία καὶ πολυχρωμία τῶν ἀνθρωπίνων φυλῶν δίπλα στή «βεντάλια» τοῦ Ἀμαζονίου…

Τότε θὰ φανῇ πὼς τὸ φῶς τῆς Ἰταλικῆς Ἀναγέννησης ἦταν ἀπ' τὰ πρῶτα βήματα μιᾶς πορείας πού, ἴσως, ὁλοκληρωθῇ κάποτε στὴ γειτονιὰ τῶν ἄστρων· ὅταν θὰ προβάλῃ ὁ Συμπαντισμός κι ὅπως θάχῃ καταλήξει ὁ homo sapiens ὡς εἶδος…

γη-απόλλων-17-διέλευση

[Ἡ Γῆ ἀπ' τὸν Ἀπόλλωνα 17.]

Στὶς κατηγορίες: Στοχασμοί
Μου αρέσει!     Κοινοποιήστε

Οἱ ἀναρτήσεις τῆς Διέλευσης στοιχειοθετημένες
ἐκδίδονται διμηνιαῖα στὶς Ἐκδόσεις τῶν Διορθώσεων.

Διαβάστε τὰ ἤδη ἐκδοθέντα τεύχη:

τ. 1   τ. 2   τ. 3   τ. 4   τ. 5   τ. 6   τ. 7   τ. 8   τ. 9  

ΕΡΓΟΓΡΑΦΙΑ

ΕΓΓΡΑΦΗΤΕ ΣΤΙΣ ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ

Διέλευση: Προσωπικὸ ἱστολόγιο τοῦ Θεοδόση Ἀγγ. Παπαδημητρόπουλου
© 2015 Θεοδόσης Παπαδημητρόπουλος Συνεργάτης τοῦ περιοδικοῦ Διορθώσεις
-