Οἱ ἀγνές οἱ σκέψεις...

[Στιχηρὴ διασκευὴ ἀπό: The sacred books of the East, edited by F. Max Müller, Clarendon Press, Oxford, 1881, τ. X,1: The Dhammapada,[1] a collection of verses, being one of the canonical books of the Buddhists, translated from Pāli by F. Max Müller, κεφ. I: The twin-verses, σελ. 4, στρ. 2.]

Τὸ εἶναι μας ὅλο,

ἀποτέλεσμα τῶν σκέψεών μας·

θεμέλιό του οἱ σκέψεις μας,

ὅπως καί ὑλικό του.

Ἂν κάποιος λέῃ ἢ πράττῃ

μ’ ἀγνή στὸ νοῦ του σκέψη,

ἡ εὐτυχία ξοπίσω τὸν ἀκολουθεῖ,

σὰν ἤσκιος

ποὺ ποτέ δὲν τὸν ἀφήνει.

[Διαβάστε τὴ συμπληρωματικὴ ρήση.]


[1] Dhamma (σανσκριτικά: dharma) =  αἰώνια ἀλήθεια, διδασκαλία· pada = πόδας, μονοπάτι.

περιστέρια-διέλευση

 

 

Στὶς κατηγορίες: Μεταφράσεις Στοχασμοί
Μου αρέσει!     Κοινοποιήστε

Οἱ ἀναρτήσεις τῆς Διέλευσης στοιχειοθετημένες
ἐκδίδονται διμηνιαῖα στὶς Ἐκδόσεις τῶν Διορθώσεων.

Διαβάστε τὰ ἤδη ἐκδοθέντα τεύχη:

τ. 1   τ. 2   τ. 3   τ. 4   τ. 5   τ. 6   τ. 7   τ. 8   τ. 9  

ΕΡΓΟΓΡΑΦΙΑ

ΕΓΓΡΑΦΗΤΕ ΣΤΙΣ ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ

Διέλευση: Προσωπικὸ ἱστολόγιο τοῦ Θεοδόση Ἀγγ. Παπαδημητρόπουλου
© 2015 Θεοδόσης Παπαδημητρόπουλος Συνεργάτης τοῦ περιοδικοῦ Διορθώσεις
-