Πέρα ἀπ' τά «θεάματα»

Λέν πὼς οἱ ἀρχαῖοι Ἀθηναῖοι στὴν ἀκμὴ τοῦ Θεάτρου τους, δέν παριστοῦσαν σ' ἐπανάληψη ἕνα δρᾶμα, γιατὶ πρῶτα ἐρχόταν ἡ παράσταση κ' ἡ ἀνάγκη νὰ καταπιαστοῦν μὲ νέα προβλήματα. Ναί,.. αὐτὸ φαντάζει μιὰ λογική ἐξήγηση – πολύ λογική, πολύ τῆς «Ἑσπερίας».

Ὅμως, ἕνας πολιτισμός, ὅπως ὀ Ἑλληνικός, πούχει μιὰν ἐγγενῆ τάση πρὸς τὸ ἐπιγραμματικό στὶς ἄριστες ἐκφάνσεις του, δέν καταδέχεται δυό φορὲς νὰ φωνάξῃ ἐντὸς τοῦ Κόσμου τὰ ἴδια λόγια – δέ νοεῖ δυό φορὲς νὰ προκαλέσῃ τὴν ἐπιφάνεια τῆς Ποίησης μὲ τρόπο παραπλήσιο. Γιατί, ὅσο κι ἂν ἀλλάξῃ ἡ σκηνοθεσία, ἡ τραγῳδία στὴν ἴδια ἐνόραση καταλήγει κ' ἡ κωμῳδία στὸν ἴδιο σωφρονισμό…

Ὕστερα μένει ὁ ἀπόηχος στὸ σιγανοτραγούδισμα τῶν χορικῶν κ' ἡ μνήμη κάθε ἥρωα – τοῦ πάθους καὶ τῆς γιατρειᾶς τοῦ μνησιπήμονος πόνου

θέατρο-διονύσου-διέλευση

[Ἀρχαῖο θέατρο Διονύσου.]

 

Στὶς κατηγορίες: Θέατρο Στοχασμοί
Μου αρέσει!     Κοινοποιήστε

Οἱ ἀναρτήσεις τῆς Διέλευσης στοιχειοθετημένες
ἐκδίδονται διμηνιαῖα στὶς Ἐκδόσεις τῶν Διορθώσεων.

Διαβάστε τὰ ἤδη ἐκδοθέντα τεύχη:

τ. 1   τ. 2   τ. 3   τ. 4   τ. 5   τ. 6   τ. 7   τ. 8   τ. 9  

ΕΡΓΟΓΡΑΦΙΑ

ΕΓΓΡΑΦΗΤΕ ΣΤΙΣ ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ

Διέλευση: Προσωπικὸ ἱστολόγιο τοῦ Θεοδόση Ἀγγ. Παπαδημητρόπουλου
© 2015 Θεοδόσης Παπαδημητρόπουλος Συνεργάτης τοῦ περιοδικοῦ Διορθώσεις
-