Παγκόσμια ἡμέρα

Παγκόσμια ἡμέρα τοῦ Πηγεμοῦ, τοῦ Ἐρχομοῦ, τοῦ Πισωγυρισμοῦ, τοῦ Ἀνθρωποδιωκτισμοῦ, τοῦ Δηθενισμοῦ καί, πρωτίστως, τοῦ Εὐγενοῦς Χαμοῦ. Πότε, ὅμως, θὰ ξημερώσῃ ἐκείνη ἡ ἱερή «παγκόσμια ἡμέρα» τῆς ἴδιας τῆς  ἡ μ έ ρ α ς… Πότε θὰ τελέψουνε οἱ ἀφορμές γιὰ σκέψη καὶ γιὰ πράξη καὶ θ’ ἀρχίσουν ἐπιτέλους οἱ  α ἰ τ ί ε ς  γιὰ τὴν εἰλικρινῆ γιορτὴ τῆς ζήσης;.. 

χίρο-γιαμαγκάτα-ειδική-γιορτή-διέλευση

[Χίρο Γιαμαγκάτα. Πολύ εἰδικὴ γιορτή. 1980.]

Στὶς κατηγορίες: Στοχασμοί
Μου αρέσει!     Κοινοποιήστε

Οἱ ἀναρτήσεις τῆς Διέλευσης στοιχειοθετημένες
ἐκδίδονται διμηνιαῖα στὶς Ἐκδόσεις τῶν Διορθώσεων.

Διαβάστε τὰ ἤδη ἐκδοθέντα τεύχη:

τ. 1   τ. 2   τ. 3   τ. 4   τ. 5   τ. 6   τ. 7   τ. 8   τ. 9  

ΕΡΓΟΓΡΑΦΙΑ

ΕΓΓΡΑΦΗΤΕ ΣΤΙΣ ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ

Διέλευση: Προσωπικὸ ἱστολόγιο τοῦ Θεοδόση Ἀγγ. Παπαδημητρόπουλου
© 2015 Θεοδόσης Παπαδημητρόπουλος Συνεργάτης τοῦ περιοδικοῦ Διορθώσεις
-