Παυσίλυπο

Πολλά γυρεύουμε στὸν Κόσμο:

Δικαιοσύνη,.. εύτυχία,.. εύδαιμονία…

Μὰ μόναχ’ ἀπομένει: ἡ παραμυθία ψυχῆς,

γιὰ νὰ ἰσορροποῦμε κάπως καλύτερα

στὸ κοφτερὸ ξυράφι τῆς συνείδησης,

ὅπως ἀνοίγονται δεξιὰ κι ἀριστερά

τὰ χάσματα τῆς ἄτεγκτης ἀνυπαρξίας.

χάσμα-διέλευση

Στὶς κατηγορίες: Ποιήματα
Μου αρέσει!     Κοινοποιήστε

Διαβάστε τὰ ἤδη ἐκδοθέντα τεύχη τεύχη τῆς Διέλευσης:

τ. 1   τ. 2   τ. 3   τ. 4   τ. 5   τ. 6   τ. 7   τ. 8   τ. 9  

ΕΡΓΟΓΡΑΦΙΑ

Διέλευση: Προσωπικὸ ἱστολόγιο τοῦ Θεοδόση Ἀγγ. Παπαδημητρόπουλου
© 2015-8 Θεοδόσης Παπαδημητρόπουλος Ἐκδόσεις ΘΑΠ
-