Περὶ τοῦ θείου

Περὶ μὲν θεῶν οὐκ ἔχω εἰδέναι, οὔθ’ ὡς εἰσίν οὔθ’ ὡς οὐκ εἰσίν οὔθ’ ὁποῖοί τινες ἰδέαν· πολλὰ γὰρ τὰ κωλύοντα εἰδέναι ἥ τ’ ἀδηλότης καὶ βραχὺς ὢν ὁ βίος τοῦ ἀνθρώπου.

Γιὰ τοὺς θεοὺς δὲ γνωρίζω οὔτ’ ἂν ὑπάρχουν, οὔτ’ ἂν δέν ὑπάρχουν, οὔτε ποιά ἡ μορφή τους· γιατ’ εἰν’ πολλά ποὺ μὲ δυσκολεύουν νάχω γνώση: ἄδηλη, <ἡ παρουσία τους>· βραχύς, ὁ βίος τοῦ ἀνθρώπου.

Πρωταγόρας

[Die Fragmente der Vorsokratiker, Griechisch und Deutsch von Hermann Diels, 4te Auflage, Weidmannsche Buchhandlung, Berlin, 1922, τομ. ΙΙ, σελ. 229-30, ἀπόσπ. 4.]

Ὅμως, αὐτὸ τὸ γνωρίζω καλά: Πολλοί ἀπ’ ὅσους ψάχνουν τὸ θεό τους, βρίσκουν τό «διάβολό» τους, γιατὶ ἀποζητοῦν ἀπ’ τὸ θεὸ κεῖνα ποὺ πάντα τούς «ξαποστέλνουν στὸ διάολο»…

ντύρερ-σκηνή-αποκάλυψη-διέλευση

[Ἄλπμρεχτ Ντύρερ. Σκηνὴ ἀπ' τὴν Ἀποκάλυψη.  1498.]

Στὶς κατηγορίες: Στοχασμοί
Μου αρέσει!     Κοινοποιήστε

Οἱ ἀναρτήσεις τῆς Διέλευσης στοιχειοθετημένες
ἐκδίδονται διμηνιαῖα στὶς Ἐκδόσεις τῶν Διορθώσεων.

Διαβάστε τὰ ἤδη ἐκδοθέντα τεύχη:

τ. 1   τ. 2   τ. 3   τ. 4   τ. 5   τ. 6   τ. 7   τ. 8   τ. 9  

ΕΡΓΟΓΡΑΦΙΑ

ΕΓΓΡΑΦΗΤΕ ΣΤΙΣ ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ

Διέλευση: Προσωπικὸ ἱστολόγιο τοῦ Θεοδόση Ἀγγ. Παπαδημητρόπουλου
© 2015 Θεοδόσης Παπαδημητρόπουλος Συνεργάτης τοῦ περιοδικοῦ Διορθώσεις
-