Περὶ ἰδεολογιῶν

Ι.

Πολλές οἱ ἀκρότητες τῶν -ιστῶν, ὅμως οἱ ἐμπειριστὲς ἀναγνωρίζουνε τοὐλάχιστον πὼς οἱ ἰδεολογίες κρίνονται ἀπ' τὴν ἐφαρμογή τους.

ΙΙ.

Ὅταν γίνεται κακή διαφήμιση ποιοτικοῦ προϊόντος, δέ φταίει ὁ κατασκευαστής – μήτ' ὁ ἐφευρέτης· ἐξίσου, ὅταν ἀποτυγχάνουν οἱ ἰδεολογίες, δέ φταῖν οἱ ἰδέες, ἀλλὰ ὅσοι μιλᾶνε γι' αὐτὲς ἀστόχαστα κ' ἐφαρμόζουν τὴ φλυαρία τους.

ΙΙΙ.

Εὐτυχῶς, οἱ ἰδέες —ἂ ν  ὑπάρχουν ξέχωρα ἀπ' τὸ ὑποκείμενο ποὺ τὶς συλλαμβάνει— γλιτώνουν ἀπ' τοὺς ἰδεολόγους – εἰδικὰ ἀπ' τὰ πολιτικὰ κόμματα καὶ τοὺς ὀπαδούς τους!

IV.

Οἱ πλεῖστοι ἰδεολόγοι ἂς πλένουν τὸ στόμα γιὰ τ' ὄνομα τῆς ἰδέας ποὺ ξεστομίσανε διαβάζοντας τὸ συγχωρεμένο δάσκαλό, σὰ στριφογυρίζῃ κεῖνος μές στὸν τάφο…

ευφρόσυνος-διέλευση

Στὶς κατηγορίες: Ποιήματα Στοχασμοί Σχολιασμός
Μου αρέσει!     Κοινοποιήστε
Διέλευση: Προσωπικὸ ἱστολόγιο τοῦ Θεοδόση Ἀγγ. Παπαδημητρόπουλου
© 2015-9 Θεοδόσης Παπαδημητρόπουλος Ἐκδόσεις ΘΑΠ
-