Ποιητική

— Διδάσκαλε ἀγαθέ, τί ποιήσω

ἵνα λογοτεχνικὴν ἐπάρκειαν

κ’ ἐκφραστικὴν δεινότητα

κάποτε κατακτήσω;..

 

— Μάθε δυὸ λόγια ἁπλᾶ, εἰλικρινῆ,

ξεκάθαρα νὰ λές στὸ γείτονά σου,

ὕστερα δυὸ παραγράφους στέρεες

νὰ βάζῃς στὸ χαρτί σου, σπούδασε

βαθειά τὴ γλῶσσα τῆς μαμᾶς σου,

μελέτησε τὸ ρυθμὸ στὸ βάδισμά σου 

καὶ πάψε, ἐπιτέλους, νὰ φορᾶς

κακόγουστα, πολύχρωμα κασκὸλ

σὰν τὸ τζιτζίκι τραγουδᾷ

πὼς ἦρθε καλοκαίρι!..   

περπατώντας-διέλευση  

Στὶς κατηγορίες: Ποιήματα
Μου αρέσει!     Κοινοποιήστε

Οἱ ἀναρτήσεις τῆς Διέλευσης στοιχειοθετημένες
ἐκδίδονται διμηνιαῖα στὶς Ἐκδόσεις τῶν Διορθώσεων.

Διαβάστε τὰ ἤδη ἐκδοθέντα τεύχη:

τ. 1   τ. 2   τ. 3   τ. 4   τ. 5   τ. 6   τ. 7   τ. 8   τ. 9  

ΕΡΓΟΓΡΑΦΙΑ

ΕΓΓΡΑΦΗΤΕ ΣΤΙΣ ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ

Διέλευση: Προσωπικὸ ἱστολόγιο τοῦ Θεοδόση Ἀγγ. Παπαδημητρόπουλου
© 2015 Θεοδόσης Παπαδημητρόπουλος Συνεργάτης τοῦ περιοδικοῦ Διορθώσεις
-