Πολλαπλασιασμοί

Κάθε πολλαπλασιασμὸς τοῦ μηδενὸς μ’ ὁσονδήποτε μεγάλον ἀριθμό, δίδει ξανά  μ η δ έ ν. Πολλές φορές, μηδενικοὶ ἄνθρωποι στήνουν εἴδωλα καὶ πολλαπλασιάζουν τὸν ἑαυτό τους πάμπολλες φορές, προσμένοντας νὰ γίνουν  κ ά τ ι.  Ὅμως παραμένουν στὸ ἄθροισμα τῶν ἀνθρωπίνων ἕνα  τ ί π ο τ α… 

μηδέν-διέλευση

Στὶς κατηγορίες: Στοχασμοί
Μου αρέσει!     Κοινοποιήστε

Οἱ ἀναρτήσεις τῆς Διέλευσης στοιχειοθετημένες
ἐκδίδονται διμηνιαῖα στὶς Ἐκδόσεις τῶν Διορθώσεων.

Διαβάστε τὰ ἤδη ἐκδοθέντα τεύχη:

τ. 1   τ. 2   τ. 3   τ. 4   τ. 5   τ. 6   τ. 7   τ. 8   τ. 9  

ΕΡΓΟΓΡΑΦΙΑ

ΕΓΓΡΑΦΗΤΕ ΣΤΙΣ ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ

Διέλευση: Προσωπικὸ ἱστολόγιο τοῦ Θεοδόση Ἀγγ. Παπαδημητρόπουλου
© 2015 Θεοδόσης Παπαδημητρόπουλος Συνεργάτης τοῦ περιοδικοῦ Διορθώσεις
-