Προειδοποίηση

Θὰ καλέσῃς κάποτε ἀρχαίους βασιλεῖς

καὶ θὰ προβοῦνε μόνο φάσματα φασμάτων,

σὰ θὰ ζητᾷς ἀπ’ τὴν ἀνυπαρξία τὴν ὅποια συμβουλὴ

χαρίζοντας τὸ παρελθὸν σ' ἑνα λειψὸ καὶ ράθυμο παρὸν  

μὲ κάθ' ἐλπίδας γέφυρα γιὰ τὸ σκότος τοῦ μέλλοντος πολύ καιρὸ

ἤδη ἀνατιναγμένη καὶ τὶς πέτρες της στὸν ποταμὸ νὰ πλέουνε τοῦ Χρόνου. 

δαρείος-βαγίστανον-όρος-ἐπιγραφή-διέλεσυη

[Ἀπὸ τὴν ἐπιγραφὴ τοῦ Δαρείου στὸ Βαγίστανον ὄρος.]

 

Στὶς κατηγορίες: Ποιήματα
Μου αρέσει!     Κοινοποιήστε
Διέλευση: Προσωπικὸ ἱστολόγιο τοῦ Θεοδόση Ἀγγ. Παπαδημητρόπουλου
© 2015-9 Θεοδόσης Παπαδημητρόπουλος Ἐκδόσεις ΘΑΠ
-