Προσωπικὴ ἰδιοκτησία

Ἐὰν τὸ ἀγαθὸ ποὺ πράττουμε, εἶν’ ἡ ἀβίαστη σύμπλευση μὲ ὅ,τι ὄντως μᾶς περιβάλλει, μονάχα τὸ κακό μᾶς ξεχωρίζει οὐσιωδῶς ἀπ’ τοὺς ἄλλους. Πράγματι, εἴμαστε τὰ  λ ά θ η  μας· αὐτά, ἡ κατεξοχήν «ἰδιοκτησία» μας – μὰ μήν ἐπαιρόμαστε κιόλας γιὰ τοῦτο τόν «πλοῦτο»…

Καί, ὅπως τὰ λάθη μᾶς χαρακτηρίζουν, μᾶς διακρίνει κι ὁ μοναδικός τρόπος ποὺ τὰ χειριζόμαστε καὶ τὰ κατανοοῦμε. Νά ἕν’ ἄλλο εἶδος «ἰδιοκτησίας»! Ὅμως, ἐνῷ αὐτὴ ἡ τελευταία εἶναι ἐκ φύσεως ἀναπαλλοτρίωτη, δὲν προχωρᾶμε οὔτε σ’ «ἐπενδύσεις», οὔτε σέ «σχέδια ἀναπτυξιακά»..- ἐπαναπαυόμαστε στό «ἀδρανὲς κεφάλαιο» τῆς κακότητάς μας.

χρηματιστήριο-διέλευση

 

 

Στὶς κατηγορίες: Στοχασμοί
Μου αρέσει!     Κοινοποιήστε

Οἱ ἀναρτήσεις τῆς Διέλευσης στοιχειοθετημένες
ἐκδίδονται διμηνιαῖα στὶς Ἐκδόσεις τῶν Διορθώσεων.

Διαβάστε τὰ ἤδη ἐκδοθέντα τεύχη:

τ. 1   τ. 2   τ. 3   τ. 4   τ. 5   τ. 6   τ. 7   τ. 8   τ. 9  

ΕΡΓΟΓΡΑΦΙΑ

ΕΓΓΡΑΦΗΤΕ ΣΤΙΣ ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ

Διέλευση: Προσωπικὸ ἱστολόγιο τοῦ Θεοδόση Ἀγγ. Παπαδημητρόπουλου
© 2015 Θεοδόσης Παπαδημητρόπουλος Συνεργάτης τοῦ περιοδικοῦ Διορθώσεις
-