Πρωθύστερο

— Ὅποιος πράττει, θὰ πρέπει νάχῃ μιὰν ἐξήγηση γιὰ τὴν πράξη του..- ἔστω ἐκεῖνος μοναχά!

— Ὅμως, ὑπάρχουν πράξεις δυσεξήγητες ἢ κι ἀνεξήγητες ἀκόμα!

— Μήν ταυτίζῃς τὴ βαθύτερη ἀνάλυση (ὅσο σωστὴ καὶ νάναι) μὲ τ' ὁρμέμφυτο. Ἀλλιῶς, τό ΄να πόδι θὰ διπλωνέται μὲ τ’ ἄλλο..- κάθε βῆμα θάναι μιὰ σκέττη δοκιμασία ἐπιβίωσης.

τζόννυ-διέλευση

Στὶς κατηγορίες: Στοχασμοί
Μου αρέσει!     Κοινοποιήστε

Οἱ ἀναρτήσεις τῆς Διέλευσης στοιχειοθετημένες
ἐκδίδονται διμηνιαῖα στὶς Ἐκδόσεις τῶν Διορθώσεων.

Διαβάστε τὰ ἤδη ἐκδοθέντα τεύχη:

τ. 1   τ. 2   τ. 3   τ. 4   τ. 5   τ. 6   τ. 7   τ. 8   τ. 9  

ΕΡΓΟΓΡΑΦΙΑ

ΕΓΓΡΑΦΗΤΕ ΣΤΙΣ ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ

Διέλευση: Προσωπικὸ ἱστολόγιο τοῦ Θεοδόση Ἀγγ. Παπαδημητρόπουλου
© 2015 Θεοδόσης Παπαδημητρόπουλος Συνεργάτης τοῦ περιοδικοῦ Διορθώσεις
-