«Πτώσεις», πτώσεις κ' ἐκπτώσεις!

Δέν πεθύμησα, σὰν πρὶν ἀπὸ μένα ἑκατοντάδες,

φήμη γι’ ἀρετὴ καὶ μεγαλοψυχία –

οὔτε θαυμασμό· πολλοί μοιράζονται

τὴ δόξα τούτη… Κι ἄλλοι περισσότεροι,

ὡσότου ὁ Κόσμος σβήσῃ! Ὄχι! Αἷμα – τρόμο! –

θέλησα κληρονομιὰ ν’ ἀφήσω!

Ἄλαλοι νὰ μὲ τρέμουνε… ὡσὰν μετέωρο

πούρχεται-φεύγει κ’ αἴνιγμα ἀπομένει...

Ἑρρίκου Ἴψεν Κατιλίνας, πράξη τρίτη, σκηνὴ πέμπτη,

ἀπὸ τὴν καινούργια ἔκδοση στὶς Διορθώσεις.

Τὸν ἐκπεσόντα ἄξιο θὰ τὸν τιμήσουνε, ἀκριβῶς γιατὶ  ἐ ξ έ π ε σ ε  κ’ ἔδωσε ἄλλοθι στὴ δικιά τους πτώση -τὴ συνεχῆ κι ἀσταμάτητη, μὲ τὴν ἰλλιγιώδη ταχύτητα. Ἄν, μάλιστα, πέσῃ νὰ πεθάνῃ καί…  π ε θ ά ν ῃ,.. ἔ, τότε… θὰ τὸν  ὑ π ε ρ τιμήσουνε κιόλας: «Κ' ἐσύ, φίλτατε, στὴν παρέα μας;..», θὰ φωνάζουνε χαρά γεμᾶτοι..- οἱ ἄθλιοι νεκροζώντανοι!

κομήτης-διέλευση

Στὶς κατηγορίες: Θέατρο Μεταφράσεις Στοχασμοί
Μου αρέσει!     Κοινοποιήστε

Οἱ ἀναρτήσεις τῆς Διέλευσης στοιχειοθετημένες
ἐκδίδονται διμηνιαῖα στὶς Ἐκδόσεις τῶν Διορθώσεων.

Διαβάστε τὰ ἤδη ἐκδοθέντα τεύχη:

τ. 1   τ. 2   τ. 3   τ. 4   τ. 5   τ. 6   τ. 7   τ. 8   τ. 9  

ΕΡΓΟΓΡΑΦΙΑ

ΕΓΓΡΑΦΗΤΕ ΣΤΙΣ ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ

Διέλευση: Προσωπικὸ ἱστολόγιο τοῦ Θεοδόση Ἀγγ. Παπαδημητρόπουλου
© 2015 Θεοδόσης Παπαδημητρόπουλος Συνεργάτης τοῦ περιοδικοῦ Διορθώσεις
-