Μπαρτράρι, «Ἀκλόνητος»

[Ἀπόδοση ἀπό: An anthology of sanskrit court poetry, Vidyākara’s Subhāsitaratnakosa, translated by Daniel H. H. Ingalls, Harvard Univerity Press, Cambridge, Massachusetts, 1965, Good Men, σελ. 344, 1215.]

Κι ἂς τὸν συκαφαντοῦνε, κι ἂς τονε δοξάζουν οἱ πολιτικοί·

κι ἂς τοῦ ἀπαρνιέται, κι ἂς τοῦ δίνῃ ἡ μοίρα τὰ σωστά·

κι ἂς ἔρθῃ τώρα ὁ θάνατος, κι ἂς περιμένῃ τὴ συντέλεια τοῦ Κόσμου·

ὁ ἀκλόνητος ἄνθρωπος, ἀπὸ τὸ Δίκαιο ρούπι δὲ θὰ κάνῃ!..   

βράχος-ακλόνητος-διέλευση

Στὶς κατηγορίες: Μεταφράσεις Ποιήματα Σανσκριτικὴ αὐλικὴ ποίηση
Μου αρέσει!     Κοινοποιήστε

Οἱ ἀναρτήσεις τῆς Διέλευσης στοιχειοθετημένες
ἐκδίδονται διμηνιαῖα στὶς Ἐκδόσεις τῶν Διορθώσεων.

Διαβάστε τὰ ἤδη ἐκδοθέντα τεύχη:

τ. 1   τ. 2   τ. 3   τ. 4   τ. 5   τ. 6   τ. 7   τ. 8   τ. 9  

ΕΡΓΟΓΡΑΦΙΑ

ΕΓΓΡΑΦΗΤΕ ΣΤΙΣ ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ

Διέλευση: Προσωπικὸ ἱστολόγιο τοῦ Θεοδόση Ἀγγ. Παπαδημητρόπουλου
© 2015 Θεοδόσης Παπαδημητρόπουλος Συνεργάτης τοῦ περιοδικοῦ Διορθώσεις
-