Ρομφαία

Δὲ γνωρίζουν οἱ ἄγγελοι Παράδεισο  –

βαθιά στὸ θειάφι ὁρμοῦν τῆς Κόλασης

νὰ ἐπιτελέσουνε τὴ θεία τιμωρία.

 

Ἀνοίγουν τὶς φτεροῦγες τους

καὶ μ’ ἄγριο φτεροκόπημα

ἀνάβουνε τὶς φλόγες.

 

Ἂν εἶν’ θεὸς μοναδικός,

ἡ γνώση του ἡ ἀπόλυτη

στὸν Κόσμο δέ χωράει!

 

Οἱ ἀπεσταλμένοι του

καταστροφὴ καὶ βάσανα

ξοπίσω τους σκορπᾶνε!

 

Κόσμ’ ἐλεήμονα,

σῶσον ἡμᾶς, ὡς ἀγαθούς,

ἀπὸ τοὺς ἀγγελοκρουσμένους!

άγγελος-διέλευση

 

Στὶς κατηγορίες: Ποιήματα
Μου αρέσει!     Κοινοποιήστε

Οἱ ἀναρτήσεις τῆς Διέλευσης στοιχειοθετημένες
ἐκδίδονται διμηνιαῖα στὶς Ἐκδόσεις τῶν Διορθώσεων.

Διαβάστε τὰ ἤδη ἐκδοθέντα τεύχη:

τ. 1   τ. 2   τ. 3   τ. 4   τ. 5   τ. 6   τ. 7   τ. 8   τ. 9  

ΕΡΓΟΓΡΑΦΙΑ

ΕΓΓΡΑΦΗΤΕ ΣΤΙΣ ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ

Διέλευση: Προσωπικὸ ἱστολόγιο τοῦ Θεοδόση Ἀγγ. Παπαδημητρόπουλου
© 2015 Θεοδόσης Παπαδημητρόπουλος Συνεργάτης τοῦ περιοδικοῦ Διορθώσεις
-