Σίβυλλα φοβερή

[Διακευὴ ἀπό: Corpus poeticum boreale, The poetry of the Old Northern tongue, from the earliest times to the thirteenth century, edited, classified and translated with introduction, excursus, and notes by Gudbrand Vigfusson and F. York Powell, Clarendon Press, Oxford, 1883, τομ. Ι: Eddic poetry, Volo-spa, σελ. 198.]

Ἡ σίβυλλα ἔχει

πόλλες ἱστορίες νὰ πῇ…

 

Διακρίνω στὸ μέλλον,

σπαθιὰ καὶ τσεκούρια –

ἀσπίδες σπασμένες·

θυελλώδεις καιρούς –

 

τῶν λύκων καιρούς.

μιχαήλ-άγγελος-κυμαία-σίβυλλα-καπέλα-σιξτίνα-διέλευση

[Μιχαὴλ Ἄγγελος. Ἡ  Κιμαία σίβυλλα. Λεπτομέρεια ἀπ' τὴν ὀροφὴ τῆς Καπέλα Σιξτίνα.  1508-12.]

Στὶς κατηγορίες: Μεταφράσεις Ποιήματα
Μου αρέσει!     Κοινοποιήστε

Οἱ ἀναρτήσεις τῆς Διέλευσης στοιχειοθετημένες
ἐκδίδονται διμηνιαῖα στὶς Ἐκδόσεις τῶν Διορθώσεων.

Διαβάστε τὰ ἤδη ἐκδοθέντα τεύχη:

τ. 1   τ. 2   τ. 3   τ. 4   τ. 5   τ. 6   τ. 7   τ. 8   τ. 9  

ΕΡΓΟΓΡΑΦΙΑ

ΕΓΓΡΑΦΗΤΕ ΣΤΙΣ ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ

Διέλευση: Προσωπικὸ ἱστολόγιο τοῦ Θεοδόση Ἀγγ. Παπαδημητρόπουλου
© 2015 Θεοδόσης Παπαδημητρόπουλος Συνεργάτης τοῦ περιοδικοῦ Διορθώσεις
-