Σεκοῦνδος, «Ὁ γάιδαρος στ' ἀλώνι»

[Μτφ ἀπό: Anthologia greaca, Griechisch-Deutsch ed. Hermann Beckby, Enrst Heimeran Verlag, München, χ.χ, IIΙ, σελ. 186, 301.]

Τίπτε τὸν ὀγκηστὴν βραδύπουν ὄνον ἄμμιγ’ ἐν ἴπποις

Γιατί μαζὶ μὲ τ’ ἄλογα τὸν ὄνο, ποὺ γκαρίζει, τὸ βραδύποδα,

γυρὸν ἀλωειναῖς ἐξελάατε δρόμον;!

βάζετε τὸ γύρο τ’ ἀλωνιοῦ νὰ κάνῃ;!

Οὐχ ἅλις, ὅττι μύλοιο περίδρομον ἄχθος ἀνάγκης

Δέ φτανει ποὺ τὸ μῦλο νὰ γυρνάω ἀνάγκης ἄχθος

σπειρηδὸν σκοτόεις κυκλοδίωκτος ἔχω;..

ἔχω, κάνοντας σπεῖρες σκοτεινὲς δεμένος μές σὲ κύκλο;..  

Ἄλλ’ ἔτι καὶ πώλοισιν  ἐ ρ ί ζ ο μ ε ν;!.  Ἧ ῥ’ ἔτι λοιπὸν

Ἀλλὰ νὰ  ἐ ρ ί ζ ω  καὶ μὲ τ’ ἄλογα;!. Λές καὶ δέ μοῦ ΄φτανε

νῦν μοι τὴν σκολιὴν αὐχένι γαῖαν ἀροῦν…

τώρα νὰ σέρνω μὲ γυμνόν αὐχένα τ’ ἄροτρο στὴ γῆ τὴν κακοτράχαλη…

θήβες-γάιδαρος-αίγυπτος-σοδιά-πανέσι-διέλευση

[Γάιδαρος δουλεύει στὴ σοδιά. Ταφικὸ μνημεῖο τοῦ Πανέσι. Θῆβες Αἰγύπτου. 1298-35 π.Χ.]

 

Στὶς κατηγορίες: Μεταφράσεις Ποιήματα
Μου αρέσει!     Κοινοποιήστε

Οἱ ἀναρτήσεις τῆς Διέλευσης στοιχειοθετημένες
ἐκδίδονται διμηνιαῖα στὶς Ἐκδόσεις τῶν Διορθώσεων.

Διαβάστε τὰ ἤδη ἐκδοθέντα τεύχη:

τ. 1   τ. 2   τ. 3   τ. 4   τ. 5   τ. 6   τ. 7   τ. 8   τ. 9  

ΕΡΓΟΓΡΑΦΙΑ

ΕΓΓΡΑΦΗΤΕ ΣΤΙΣ ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ

Διέλευση: Προσωπικὸ ἱστολόγιο τοῦ Θεοδόση Ἀγγ. Παπαδημητρόπουλου
© 2015 Θεοδόσης Παπαδημητρόπουλος Συνεργάτης τοῦ περιοδικοῦ Διορθώσεις
-