Σκοτεινὲς θεότητες

Νὺξ []

Ἔριν τέκε καρτερόθυμον.

Ἔρις στυγερὴ τέκε []

Λήθην…

[Ἡσιόδου Θεογονία, στ. 224-7.]

μτφ:

Ἡ Νύχτα

γέννησε τὴ σκληρόκαρδη Ἔριδα.

Γέννησε ἡ στυγερή Ἔριδα

τὴ Λήθη…

 

Οἱ ἔριδες καλοῦνε τὴν καταστροφὴ σὲ τοῦτο τὸν Κόσμο – σβήνουνε τὰ φῶτα τοῦ Πολιτισμοῦ. Ἡ λήθη ἀπομένει βέβαιη μοῖρα γιὰ κάθετί ἄξιο καὶ περισπούδαστο· μπερδεύετ’ ὁ ἀνθρώπινος λογισμὸς κ’ ἔρχονται κι ἄλλες ἀσύνετες ἔριδες. Μιὰ κυκλικὴ θεογονία ἀντιπαλεύει τὴν ὀμορφιά, ὡσότου πάψουν οἱ θνητοὶ τὶς θυσίες στὸ σκοτάδι τῆς ψυχῆς τους.

μαύρο-φόντο-διέλευση

Στὶς κατηγορίες: Μεταφράσεις Στοχασμοί
Μου αρέσει!     Κοινοποιήστε

Διαβάστε τὰ ἤδη ἐκδοθέντα τεύχη τεύχη τῆς Διέλευσης:

τ. 1   τ. 2   τ. 3   τ. 4   τ. 5   τ. 6   τ. 7   τ. 8   τ. 9  

ΕΡΓΟΓΡΑΦΙΑ

Διέλευση: Προσωπικὸ ἱστολόγιο τοῦ Θεοδόση Ἀγγ. Παπαδημητρόπουλου
© 2015-8 Θεοδόσης Παπαδημητρόπουλος Ἐκδόσεις ΘΑΠ
-