Σουρεαλιστικὴ εἰκόνα

Ἡ σκέψη νὰ διαγράφεται καθαρή σὰν κρύσταλλο – τὶς ἀδήριτες νάχῃ συμμετρίες τῆς χιονονυφάδας καὶ πάνω τους ν' ἀποκαλύπτεται σὰν ἱστὸς ἀράχνης ὁλόκληρη ἡ ψυχική κίνηση…

Νά ἡ «ὑπερ»-πραγματικότητα!

Νά ἡ σημειακή σου παρουσία στὸν Κόσμο!

χιονονυφάδα-διέλευση

Στὶς κατηγορίες: Στοχασμοί
Μου αρέσει!     Κοινοποιήστε

Διαβάστε τὰ ἤδη ἐκδοθέντα τεύχη τεύχη τῆς Διέλευσης:

τ. 1   τ. 2   τ. 3   τ. 4   τ. 5   τ. 6   τ. 7   τ. 8   τ. 9  

ΕΡΓΟΓΡΑΦΙΑ

Διέλευση: Προσωπικὸ ἱστολόγιο τοῦ Θεοδόση Ἀγγ. Παπαδημητρόπουλου
© 2015-8 Θεοδόσης Παπαδημητρόπουλος Ἐκδόσεις ΘΑΠ
-