Σοφοκλέους, «Οἰδίπους ἐπὶ Κολωνῷ», πρῶτο στάσιμο

Ξένε, στὴ χώρα μὲ τὰ ὡραῖα τ' ἄλογα

    ἔφτασες – στῆς γῆς πάνω τὰ καλύτερα τὰ μέρη:

τὸν περίλαμπρο Κολωνό· ἐδῶ 

    ποὺ μινύρεται

κ' ἔρχεται συχνὰ τ' ἀηδόνι

    στὰ ὁλόχλωρα δασάκια,

κάτω ἀπ' τὸ βαθύχρωμο κισσό,

    στ' ἄβατο τοῦ θεοῦ

πούναι γεμᾶτο μὲ καρποὺς πολλοὺς κι ἀνήλιαγο·

    ἄνεμος δέν τὸ πιάνει,

μήτε χειμώνας δῶ ποὺ ὁ Βάκχος

  Διόνυσος πάντοτε βαδίζει

μὲ νύμφες στὸ κατόπι.

 

Θάλλουν στὴ δροσούλα,

    κάθε μέρα, ὄμορφος καὶ φουντωτὸς

ὁ νάρκισσος — γιὰ τὶς μεγάλες θεὲς

    τὸ ἀρχαῖο στεφάνι —

κι ὁ χρυσόξανθος ὁ κρόκος. Οἱ ἄυπνες

    οἱ κρῆνες δὲ στερεύουνε ποτέ

κ' ἔτσι  ρ έ ε ι   ὁ Κηφισός·

    μέρα τὴ μέρα πάντα

γοργοπροβαίνει στὰ λιβάδια

ρίχνοντας νερὰ καθάρια

στὴν πλατειὰ τὴ γῆ. Μὰ κι οὔτε τῶν Μουσῶν

    ποτὲ οἱ χοροὶ σταμάτησαν σ’ αὐτὸν τὸν τόπο,

μήτ’ ἔλειψε ἡ Ἀφροδίτη μὲ τὰ χρυσαφιὰ τὰ χαλινά της.

 

Ἄλλο ἐγὼ στὴ γῆ

    τῆς Ἀσίας δέ γνωρίζω

ἢ στὸ μεγάλο τὸ δωρικὸ νησὶ

    τοῦ Πέλοπα, βλαστάρι

ποὺ φύτρωσε μοναχὸ καὶ μόνο μεγαλώνει,

σταλάζοντας τὸ φόβο σ' ἐχθρικὲς ψυχές·

ἀνθίζει σ' αὐτὴ τὴ χώρα περσότερο ἀπ' τὶς ἄλλες:

τὸ γκρίζο φύλλο τῆς  ἐ λ η ᾶ ς  ποὺ θρέφει τὰ παιδιά.

Μήτε νέος, οὔτε γέρος

μπορεῖ νὰ βάλῃ χέρι νὰ τ’ ἀφανίσῃ –

τ' ἄγρυπνο τὸ βλέμμα τους

ἔχουν πάνω του στραμμένο ὁ Δίας ὁ προστάτης

κ' ἡ Ἀθηνᾶ ἡ γαλανομάτα.

 

 Κι  ἄ λ λ ο ς  ἕνας ἔπαινος γιὰ τῆς μητρόπολης

    αὐτῆς τὸ κάλλιστο

τὸ δῶρο — θεοῦ μεγάλου! —

<καὶ τῆς γῆς> τὸ   μ έ γ ι σ τ ο  καύχημα:

γιὰ τὰ ὄμορφα ἄλογα, τὴν ἀφθονία καὶ τὴ  θάλασσα.

Κ ρ ο ν ί δ η, σύ 'σαι,

ἄναξ Ποσειδώνα, ποὺ τὴ φήμη του στερέωσες,

ὅταν τὸ χαλινό, ποὺ τ' ἄλογα δαμάζει,

πρῶτος σ' αὐτοὺς τοὺς δρόμους τὸν δοκίμασες·

καθὼς καὶ τοὺς σκαλμούς τοὺς φοβεροὺς

ποὺ στὰ πλάτη τοῦ Ὠκεανοῦ

ἀντιχτυπᾶν καὶ τὶς ἑκατοπόδαρες

ἀκολουθοῦνε Νηρηίδες.

[Μτφ ἀπ’ τὴν ἔκδ.: Sophoklis, Tragoediae, iterum edidit R. D. Dawe, BSB B. G. Teubner Verlagsgesellschaft, Lipsiae, 1885, τ. II, σελ. 171-2, στ. 668-719.]

οιδίπους-επί-κολωνώ-διέλευση

Στὶς κατηγορίες: Ἀρχαῖο Δρᾶμα Θέατρο Μεταφράσεις
Μου αρέσει!     Κοινοποιήστε

Διαβάστε τὰ ἤδη ἐκδοθέντα τεύχη τεύχη τῆς Διέλευσης:

τ. 1   τ. 2   τ. 3   τ. 4   τ. 5   τ. 6   τ. 7   τ. 8   τ. 9  

ΕΡΓΟΓΡΑΦΙΑ

Διέλευση: Προσωπικὸ ἱστολόγιο τοῦ Θεοδόση Ἀγγ. Παπαδημητρόπουλου
© 2015-8 Θεοδόσης Παπαδημητρόπουλος Ἐκδόσεις ΘΑΠ
-