Σταθερές

Ἀόρατος καὶ διαπεραστικός

σὰν τὸν ἀέρα

ποὺ πνέει ζωὴ στὸ κάθετί.

 

Εὐρὺς κ’ ἐπιδεκτικός

σὰν τὸ χῶρο

ὅπου ὅλα φανερώνονται.

 

Ἐπίμονος κ’ ὑπομονετικός

σὰν τὸ χρόνο

ποὺ βάζει σὲ κίνηση τὰ πάντα.

 

Ἄγρυπνος κ’ ἐξεταστικός

ὡ ς  ἡ συνείδηση

ποὺ δίνει νόημα στὸν Κόσμο.

κόσμοι-διέλευση

Στὶς κατηγορίες: Ποιήματα
Μου αρέσει!     Κοινοποιήστε

Οἱ ἀναρτήσεις τῆς Διέλευσης στοιχειοθετημένες
ἐκδίδονται διμηνιαῖα στὶς Ἐκδόσεις τῶν Διορθώσεων.

Διαβάστε τὰ ἤδη ἐκδοθέντα τεύχη:

τ. 1   τ. 2   τ. 3   τ. 4   τ. 5   τ. 6   τ. 7   τ. 8   τ. 9  

ΕΡΓΟΓΡΑΦΙΑ

ΕΓΓΡΑΦΗΤΕ ΣΤΙΣ ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ

Διέλευση: Προσωπικὸ ἱστολόγιο τοῦ Θεοδόση Ἀγγ. Παπαδημητρόπουλου
© 2015 Θεοδόσης Παπαδημητρόπουλος Συνεργάτης τοῦ περιοδικοῦ Διορθώσεις
-