Στερνὴ γνώση...

Ι.

Ἡ ἐμπειρία εἶναι μονάχα μιὰ καλή εὐκαιρία…

ΙΙ.

Μάκαρι, γερνῶντας, νάχω τόση νιότη πνεύματος, ὥστε νὰ δῶ τὴν ἐλπίδα ποὺ φτερουγίζει πιὰ μές σ'  ἄ λ λ α  χέρια…

ΙΙΙ.

Ὁ ἀγριώτερος κανίβαλος εἶναι ὁ ἄφρων γέρος.

προτομή-διέλευση

  

Στὶς κατηγορίες: Στοχασμοί
Μου αρέσει!     Κοινοποιήστε
Διέλευση: Προσωπικὸ ἱστολόγιο τοῦ Θεοδόση Ἀγγ. Παπαδημητρόπουλου
© 2015-9 Θεοδόσης Παπαδημητρόπουλος Ἐκδόσεις ΘΑΠ
-