Στερνὴ γνώση...

Ι.

Ἡ ἐμπειρία εἶναι μονάχα μιὰ καλή εὐκαιρία…

ΙΙ.

Μάκαρι, γερνῶντας, νάχω τόση νιότη πνεύματος, ὥστε νὰ δῶ τὴν ἐλπίδα ποὺ φτερουγίζει πιὰ μές σ'  ἄ λ λ α  χέρια…

ΙΙΙ.

Ὁ ἀγριώτερος κανίβαλος εἶναι ὁ ἄφρων γέρος.

προτομή-διέλευση

  

Στὶς κατηγορίες: Στοχασμοί
Μου αρέσει!     Κοινοποιήστε

Οἱ ἀναρτήσεις τῆς Διέλευσης στοιχειοθετημένες
ἐκδίδονται διμηνιαῖα στὶς Ἐκδόσεις τῶν Διορθώσεων.

Διαβάστε τὰ ἤδη ἐκδοθέντα τεύχη:

τ. 1   τ. 2   τ. 3   τ. 4   τ. 5   τ. 6   τ. 7   τ. 8   τ. 9  

ΕΡΓΟΓΡΑΦΙΑ

ΕΓΓΡΑΦΗΤΕ ΣΤΙΣ ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ

Διέλευση: Προσωπικὸ ἱστολόγιο τοῦ Θεοδόση Ἀγγ. Παπαδημητρόπουλου
© 2015 Θεοδόσης Παπαδημητρόπουλος Συνεργάτης τοῦ περιοδικοῦ Διορθώσεις
-