Στρατηγική

Γιατί, ἀλήθεια, ὁ Ἰησοῦς

ὁμίλησε μὲ πόρνες

κι ἄκουσε μὲ προσοχή

καὶ ἄθλιους τελῶνες;..

 

Ἦταν, μήπως, ἡ ψυχὴ

αὐτῶν τῶν πλανεμένων

πούχρηζε παρεμβάσεως

μές στὸ δικό τους σπίτι;..

 

Ἢ γνώριζε ὁ σοφός,

πὼς γιὰ νὰ στρωθῇ

ἡ δουλειὰ σωστά,

δὲν ἐξαιρεῖς κανέναν;..

μπρέχελ-χριστός-μοιχαλίς-1565

[Πέτερ Μπρέχελ. Ὁ Χριστὸς κ' ἡ μοιχαλίς. 1565.]

Στὶς κατηγορίες: Ποιήματα
Μου αρέσει!     Κοινοποιήστε

Διαβάστε τὰ ἤδη ἐκδοθέντα τεύχη τεύχη τῆς Διέλευσης:

τ. 1   τ. 2   τ. 3   τ. 4   τ. 5   τ. 6   τ. 7   τ. 8   τ. 9  

ΕΡΓΟΓΡΑΦΙΑ

Διέλευση: Προσωπικὸ ἱστολόγιο τοῦ Θεοδόση Ἀγγ. Παπαδημητρόπουλου
© 2015-8 Θεοδόσης Παπαδημητρόπουλος Ἐκδόσεις ΘΑΠ
-