Συνδυαστικὴ ἐργασία

Ὁ «μπαλωματής» «μπάλωσε» σωστά τό «παντελόνι» καὶ χάρηκε ἡ ψυχή του. Ὁ «παπουτσής» ἔφτειαξε τὸν «πάτο» κ’ εὐχαριστήθηκε μὲ τὸν κόπο του. Ὅμως, πόσο δευτερεύοντα εἶν’ ὅλα τους, ὅταν φτάνουμε στὸ τελικό τὸ ζήτημα: Τὸ παντελόνι νὰ πέφτῃ σωστά πάνω στὸ παπούτσι, σὰν ἀνοίγῃ τὸ βῆμα του ὁ πελάτης… 

μπαλωματής-διέλευση

Στὶς κατηγορίες: Στοχασμοί
Μου αρέσει!     Κοινοποιήστε

Διαβάστε τὰ ἤδη ἐκδοθέντα τεύχη τεύχη τῆς Διέλευσης:

τ. 1   τ. 2   τ. 3   τ. 4   τ. 5   τ. 6   τ. 7   τ. 8   τ. 9  

ΕΡΓΟΓΡΑΦΙΑ

Διέλευση: Προσωπικὸ ἱστολόγιο τοῦ Θεοδόση Ἀγγ. Παπαδημητρόπουλου
© 2015-8 Θεοδόσης Παπαδημητρόπουλος Ἐκδόσεις ΘΑΠ
-