Τελεσιδικία

Στὸ Β΄ Παγκοσμίο Πόλεμο, σ’ ἕνα στρατόπεδο συγκέντρωσης, τρεῖς Ἑβραῖοι βαθεῖς γνῶστες τῶν Γραφῶν, κάθησαν νὰ δικάσουν τὸ Θεό. Ξεκίνησαν νὰ κρίνουν τὴ στάση Του σ’ ὅλη τὴ διάρκεια τοῦ πολέμου: Πῶς ἄφησε τὸ λαό Του τὸν περιούσιο ἀπροστάτευτο κ’ ἕρμαιο τῶν βουλῶν ἑνὸς ἄθεου —ἀντίθεου!— καθεστῶτος;.. Γιατί κανείς δὲ διαμαρτυρήθηκε τὴν ὥρα πούπρεπε;..

Ἀπ’ τοὺς τρεῖς, δέν ἀνέλαβε κάποιος τὴν ὑπεράσπιση· ἦταν μιὰ δίκη μονάχα μὲ  κ α τ η γ ό ρ ο υ ς.  Κατεγράφησαν λεπτομερῶς οἱ «ἀνομίες» τοῦ Θεοῦ καὶ ζυγιάστηκε ἡ ἀπόφασή Του νὰ μήν τιμήσῃ τὴ Διαθήκη.

Ὁ Κατηγορούμενος κρίθηκε ἔνοχος.

Ὅμως, παρέμενε ἕνα μεγάλο πρόβλημα: Τί ποινὴ νὰ ἐπιβάλουν καί, ἀφότου ἐκείνη ἐπιβληθῇ, πῶς θὰ βεβαιωθοῦν ὅτι θὰ ἐκτελεστῇ. Γιατὶ ὁ Θεὸς εἶναι δίκαιος, μὰ ἡ Δικαιοσύνη του εἶναι μία διευθέτηση τῆς Πλάσης κι ὄχι τοῦ Πλάστη… Στοχάστηκαν βαθειά, καὶ διακήρυξαν στοὺς ἄλλους κρατουμένους τὰ ἑξῆς:

Τίποτα δὲν ἐπιβάλλεται στὸν Κύριο, γιατὶ Αὐτός εἶναι ὁ κατεξοχὴν ἐλεύθερος κι ἀδέσμευτος! Μᾶς ἀπομένει μονάχα νὰ  π ρ ο σ ε υ χ η θ ο ῦ μ ε  – ὄχι τὴν καταδίκη Του, γιατὶ θάταν σὰ νὰ προσευχόμασταν σ’ Ἐκεῖνον ὑπακοὴ σ’ ἐμᾶς καὶ τότε… θὰ  β λ α σ φ η μ ο ύ σ α μ ε!..  Ἀπομένει στὴν προσευχή μας νὰ μουρμουρίζουμε συνεχῶς τὰ ὀνόματα τῶν νεκρῶν. Νὰ ὑπενθυμίζουμε πόσοι ἀθῶοι πέθαναν. Νὰ ψιθυρίζουμε θυμωμένα τὴ λύπη μας. Καί, λίγο προτοῦ πεθάνουμε κ’ ἐμεῖς μὲ τὴ σειρά μας, νὰ διατρανώσουμε πὼς ἕνας ἀκόμα κατήγορος χάνεται ἀπ’ τὸν κόσμο… Ἡ καταδίκη Του θάναι ἡ διαρκὴς κατηγόρια ἑνὸς ἐλάχιστου κόκκου. Ἀκόμα καὶ ἂν τὸν ἀφανίσῃ, θὰ γνωρίζῃ καλά πὼς ὁ κοκκὸς ὀρθά ἐξεγέρθηκε ἐναντίον Του καί, μές στὴν Ἄπειρη Συνείδησή Του, αὐτὸ δέ γνωρίζουμε… ἂν θὰ τ’  ἀ ν τ έ ξ ῃ…  Ποιός ἀλήθεια ξέρει τί συμβαίνει σὰ δυὸ Ἄπειρα παλεύουν;.. Μὰ ἔχουμε  π ί σ τ η  πὼς θὰ νικήσῃ ἡ Συνείδησή Του! Ἔχουμε πίστη, Κύριε, πὼς θὰ νικηθῇς στὸ τέλος ἀπὸ τὸν Ἑαυτό Σου! 

τζάκσον-εβραίος-ραββίνος-διέλευση

[Τζὼν Τζάκσον. Ἑβραῖος ραββῖνος. 1817.]

Στὶς κατηγορίες: Πεζά
Μου αρέσει!     Κοινοποιήστε

Οἱ ἀναρτήσεις τῆς Διέλευσης στοιχειοθετημένες
ἐκδίδονται διμηνιαῖα στὶς Ἐκδόσεις τῶν Διορθώσεων.

Διαβάστε τὰ ἤδη ἐκδοθέντα τεύχη:

τ. 1   τ. 2   τ. 3   τ. 4   τ. 5   τ. 6   τ. 7   τ. 8   τ. 9  

ΕΡΓΟΓΡΑΦΙΑ

ΕΓΓΡΑΦΗΤΕ ΣΤΙΣ ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ

Διέλευση: Προσωπικὸ ἱστολόγιο τοῦ Θεοδόση Ἀγγ. Παπαδημητρόπουλου
© 2015 Θεοδόσης Παπαδημητρόπουλος Συνεργάτης τοῦ περιοδικοῦ Διορθώσεις
-