Τοπίο στὸ Ἰκάριο Πέλαγος

Στ’ ἀνοιχτὰ τοῦ γυαλοῦ τοῦ Αἰώνα

τό ΄να χέρι τὸν Ἥλιο νὰ κρύβῃ,

σηκωμένο τὸ ἄλλο νὰ γνέφῃ

καὶ τὸ στόμα μ’ ὁδύνη νὰ ψέλνῃ:

 

Χαῖρε, ἐφευρέτη πατέρα

τοῦ θανάτου τοῦ γιοῦ σου!

Χαῖρε, δαμαστὴ τοῦ Ἀέρα,

ποὺ ὀρθώνεται ὁ γόος σου

ἀπ’ τὸ μπλέ τῆς θαλάσσης

ὥς τὸ μπλέ τ’ οὐρανοῦ! 

πτώση-ίκαρος-διέλευση

Στὶς κατηγορίες: Ποιήματα
Μου αρέσει!     Κοινοποιήστε

Διαβάστε τὰ ἤδη ἐκδοθέντα τεύχη τεύχη τῆς Διέλευσης:

τ. 1   τ. 2   τ. 3   τ. 4   τ. 5   τ. 6   τ. 7   τ. 8   τ. 9  

ΕΡΓΟΓΡΑΦΙΑ

Διέλευση: Προσωπικὸ ἱστολόγιο τοῦ Θεοδόση Ἀγγ. Παπαδημητρόπουλου
© 2015-8 Θεοδόσης Παπαδημητρόπουλος Ἐκδόσεις ΘΑΠ
-