Τοῦ τζουτζέ μας τὸ παράπονο

Τὸ σῶμα μου ἄργεψε·

τὸ πρόσωπό μου σκλήρυνε·

κι ὁ νοῦς σταμάτησε –

ἔπαψε ἀστεῖα νὰ κατεβάζῃ.

 

Ἄλλος τώρα ὁ τζουτζές·

θέλει νέον ἡ δουλειά –

πῶς ἀλλιῶς τὰ ψέματα

θὰ γίνουν πιστευτά;..

 

Μὰ ἂν ἴδια σκέρτσα κάνῃ κι ὁ ἄλλος,

ἀρκεῖ στὸν κόσμο πούναι…  ἄ λ λ ο ς:

 

Ξανά μὲ τὴν ψυχή του

θὰ χαρῇ καὶ θὰ γελάσῃ,

γιὰ νὰ πάῃ τὴν ἑπομένη

στὴ δουλειά του καὶ νὰ κλάψῃ.

 

Ὅπως νόμιζε

πὼς  δ ι ά λ ε ξ ε  στὸ τσίρκο μου ναρθῇ,

πάλι θὰ πιστέψῃ

πὼς ὁ καινούργιος ὁ τζουτζὲς θὰ  δ ι ο ι κ ῇ.

koner-mirror-διέλευση

Στὶς κατηγορίες: Ποιήματα
Μου αρέσει!     Κοινοποιήστε

Οἱ ἀναρτήσεις τῆς Διέλευσης στοιχειοθετημένες
ἐκδίδονται διμηνιαῖα στὶς Ἐκδόσεις τῶν Διορθώσεων.

Διαβάστε τὰ ἤδη ἐκδοθέντα τεύχη:

τ. 1   τ. 2   τ. 3   τ. 4   τ. 5   τ. 6   τ. 7   τ. 8   τ. 9  

ΕΡΓΟΓΡΑΦΙΑ

ΕΓΓΡΑΦΗΤΕ ΣΤΙΣ ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ

Διέλευση: Προσωπικὸ ἱστολόγιο τοῦ Θεοδόση Ἀγγ. Παπαδημητρόπουλου
© 2015 Θεοδόσης Παπαδημητρόπουλος Συνεργάτης τοῦ περιοδικοῦ Διορθώσεις
-