Τραγικὴ εἰρωνεία

Μίκρος, μικρότατος παλμὸς

μπρὸς στοῦ ὅλου τ’ ἀχανές –

 

μεγάλη, μέγιστη ἀνάσα

στὸ κράτος τοῦ ἐλαχίστου.

 

Ἀναμετάξυ ἡ Ὕπαρξη

νὰ ἵσταται ἐπὶ ξυροῦ ἀκμῆς·

 

ψάχνει νὰ ἐκφραστῇ

κ’ ὕβρις ἐπικρέμαται

 

σὲ κάθεμιά της σκέψη,

σὰν κείνη γίνῃ λέξη –

 

θάνατος γνέφῃ εἰρωνικά,

σὰν ἀκουστῇ ἡ κραυγή:

 

Ὑ π ῆ ρ ξ α!

ὐπαρξη-διέλευση

 

Στὶς κατηγορίες: Ποιήματα
Μου αρέσει!     Κοινοποιήστε
Διέλευση: Προσωπικὸ ἱστολόγιο τοῦ Θεοδόση Ἀγγ. Παπαδημητρόπουλου
© 2015-9 Θεοδόσης Παπαδημητρόπουλος Ἐκδόσεις ΘΑΠ
-