Τὸ αὐτονόητο

— Καὶ πῶς νὰ γράψω μὲ τὴ δυστυχία

τὴν πόρτα νὰ χτυπάῃ ἐπίμονα;..

 

— Μ' ἐκείνη τὴ θέληση ποὺ σώζει

ἀπὸ κακοτροπιὲς καὶ κλαψουρίσματα.

Ἔχοντας τὴ δύναμη ποὺ τόσα χρόνια

βαστάει τὸ βουτηγμένο στὸ αἷμα Κόσμο

καὶ γλυτώνει γενναῖες συνειδήσεις

μὲ τὸ κόκκινο  μ έ ς  στὶς φλέβες

καὶ τὰ χέρια καθαρά!

αίμα-διέλευση

Στὶς κατηγορίες: Ποιήματα
Μου αρέσει!     Κοινοποιήστε

Διαβάστε τὰ ἤδη ἐκδοθέντα τεύχη τεύχη τῆς Διέλευσης:

τ. 1   τ. 2   τ. 3   τ. 4   τ. 5   τ. 6   τ. 7   τ. 8   τ. 9  

ΕΡΓΟΓΡΑΦΙΑ

Διέλευση: Προσωπικὸ ἱστολόγιο τοῦ Θεοδόση Ἀγγ. Παπαδημητρόπουλου
© 2015-8 Θεοδόσης Παπαδημητρόπουλος Ἐκδόσεις ΘΑΠ
-