Τὸ κάτι τοῦ Κόσμου...

Τὸ πῶς, κατ' ἀρχήν, εἶναι τὸ ζήτημα τῆς καλλιτεχνίας· ὅμως, μονάχα τὸ τί γίνεται  κ ά τ ι  στὸν Κόσμο… Κι αὐτό, καμμία κριτικὴ δὲν δικαιοῦται νὰ τὸ ἀντιπαρέλθῃ.

πικάσσο-γκερνίκα-διέλευση

[Πάμπλο Πικάσσο. Γκερνίκα. 1937.]

Στὶς κατηγορίες: Στοχασμοί
Μου αρέσει!     Κοινοποιήστε

Οἱ ἀναρτήσεις τῆς Διέλευσης στοιχειοθετημένες
ἐκδίδονται διμηνιαῖα στὶς Ἐκδόσεις τῶν Διορθώσεων.

Διαβάστε τὰ ἤδη ἐκδοθέντα τεύχη:

τ. 1   τ. 2   τ. 3   τ. 4   τ. 5   τ. 6   τ. 7   τ. 8   τ. 9  

ΕΡΓΟΓΡΑΦΙΑ

ΕΓΓΡΑΦΗΤΕ ΣΤΙΣ ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ

Διέλευση: Προσωπικὸ ἱστολόγιο τοῦ Θεοδόση Ἀγγ. Παπαδημητρόπουλου
© 2015 Θεοδόσης Παπαδημητρόπουλος Συνεργάτης τοῦ περιοδικοῦ Διορθώσεις
-