Τὸ σχέδιο δολοφονίας ἑνὸς ὑψηλῶς ἱσταμένου κρατικοῦ ἀξιωματούχου ὑπὸ μυστικοῦ πράκτορος ἀποθανῶντος λόγῳ αὐτοκαταστραφέντος μηνύματος μετὰ τοῦ ἀκριβοῦς σχεδίου τῆς ἀποστολῆς τοῦ πράκτορος

[Ἀναπαράγουμε τὰ θραύσματα τῶν προτάσεων, ἀναφερόμενοι εἰς τὰς ἀπαραιτήτους πληροφορίας διὰ τὴν ἀκριβῆ ἀποτίμηση τῆς καταστάσεως:]

ΝΑ ΕΛΕΓΞΩ       ΝΑ ΔΙΑΣ ΧΙΣΩ Ν᾿ ΑΝΟΙΞΩ

          ΝΑ ΓΛΥΣΤΡΙΣΩ ΝΑ  ΜΥΡΙΣΤΩ                   Ν Α ΚΑΤΕΒΑΣΩ ΝΑ ΚΑΤΕΒΑΣΩ

          ΝΑ ΠΕΡΠΑΤΗΣΩ

                                                ΝΑ ΣΗΚΩΣΩ    

 

ΝΑ ΚΑΤΕΒΑΣΩ ΝΑ ΚΑΤΕΒΑΣΩ ! ΝΑ ΚΑΤΕΒΑΣΩ

 

ΝΑ ΤΡΕΞΩ Ν᾿ ΑΝΕΒΩ                   ΝΑ ΚΛΕΙΣΩ ….

 

ΝΑ ΞΕΦΥΓΩ

 

ΣΤΟ ΠΑΡΑΘΥΡΟ ` ΓΟΡΓΑ ΠΟΛΛΕΣ              ΦΟΡΕΣ ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΑ ΜΕΣΑ ΣΤΟ ΚΡΕΒΑΤΙ ΣΑΝΑΙΛΟΥΡΟΣ ΣΤΙΣμυτες

 

ΕΠΙΣΤ ΑΜΕΝΩΣ ᾿ ΠΙΣΩ 

 

ΠΑΛΙ ΑΘΟΡΥΒΑ ῀ ΜΙΑ ΔΥΟ ΤΡΕΙΣ Ε Λ Ε Υ Θ Ε Ρ Ο Σ  

 

ΤΟ ΠΑΡΑΘΥΡΟ ΤΟ ΔΙΑΔΡΟΜΟ

 

 

 

 

ΑΠΕΝΑΝΤΙ ΤΟ ΠΑΡΑΘΥΡΟ ΤΟ ΠΟΔΙ ΜΟΥ ΤΟΝΑ ΤΟ ΔΩΜΑΤΙΟ                                               

 

                                      ΤΟ ΠΟΔΙ ΜΟΥ ΤΑΛΛΟ ΝΑ ΣΩΘΩ

 

                                    ΤΟ ΜΑΧΑΙΡΙ

 

(Υ.Γ. 1 Τελευταία φράση τοῦ πράκτορος, πρὶν σχάσῃ ἐντὸς τῶν χειρῶν του τὸ μήνυμα, ὅπως κατεγράφη ὑπὸ τυχαίως περιφερομένου εἰς τὴν κανονίκη του τροχιά δορυφόρου, μερικὲς χιλιάδες μέτρων ὑψηλότερα: Κι ὅμως… ὁ φόνος φαινότανε μιὰ  ε ὔ κ ο λ η  ὑπόθεση!..)

(Υ.Γ. 2 Κατόπιν τῆς ἀποκωδικοποιήσεως τοῦ μηνύματος μετὰ τῆς καταγεγραμμένης σκέψεως τοῦ πράκτορος, ἡ χώρα, τῆς ὁποίας ὁ ἀξιωματοῦχος θὰ ἐδέχετο τὴν ἐπίθεση, ἐκήρυξε πόλεμο κατὰ τῆς πατρίδος τοῦ πράκτορος. Ποτέ δὲν κατενοήθη διατί τὸ σχέδιο ἀναφέρετο εἰς ἕνα τόσο πρωτόγονο ὅπλο ὅπως ἡ  μ ά χ α ι ρ α.  – Ἂς σημειωθῇ μάλλον ἡ ἐπιστροφὴ σὲ μίαν «αἱμοσταγέστερη» προσέγγιση τοῦ μυστικοῦ πολέμου.)

(Υ.Γ. 3 Πέραν τῶν ἀνετιναγμένων λέξεων, ἑβρέθη πλησίον καὶ τὸ διαμελισμένο σῶμα τοῦ πράκτορος…)

μαχαίρι-διέλευση

 

Στὶς κατηγορίες: Πεζά
Μου αρέσει!     Κοινοποιήστε
Διέλευση: Προσωπικὸ ἱστολόγιο τοῦ Θεοδόση Ἀγγ. Παπαδημητρόπουλου
© 2015-9 Θεοδόσης Παπαδημητρόπουλος Ἐκδόσεις ΘΑΠ
-