Τὸ σχῆμα κι ὁ ἦχος τῆς Αἰωνιότητας

Ὑπάρχουν σχήματα πού, ἂν τὰ γυρίσῃς ἀνάποδα, φαίνοντ’ ἐντελῶς διαφορετικά· ὑπάρχουν ἄλλα ποὺ συμπίπτουν μὲ τ’ ἀρχικό.

Ὅπως ὁ κύκλος…

Εἶναι μάταιο νὰ σημειωθῇ πὼς ὁ κύκλος «δὲν ἔκλεισε ποτέ», γιατὶ ποτέ του δὲν εἶχε «ἀνοίξει» – κλειστὴ καμπύλη δή· ἀδήριτη…

Σὰν ξεκινᾷς νὰ βαδίζῃς πάνω του, ἐπιστρέφεις στ’ ἀρχικὸ σημεῖο. Καὶ πάλι, ὅμως, ἡ ἐπιστροφὴ σ’ ἔχει ἀλλάξει (πέρασε μιὰ ὁλόκληρη περιστροφή, στὸ χέρι σου πόσο μακρία ἐντός σου θάχῃς φτάσει).

Μά, ὅταν ἔλθῃ ἡ ὥρα τῆς τελευταίας, μή φοβηθῇς – μή λιποψυχήσῃς μπρός στὴν ἐπάνοδο τοῦ «ἴδιου» (ἁπλὸς τρόπος νὰ συνεννοηθοῦμε τέλοσπάντων).

Σκέψου πὼς οἱ κινήσεις τοῦ Κόσμου εἶναι κυκλικὲς καί, καλῶς, ὡρισμένες τέτοιες εἶν’ κ’ αἰώνιες…   

Καί, πλάι στὰ σχήματα, ὑπάρχουν μουσικὲς π’ ἀνάποδα παιγμένες ἀκυρώνονται… Ὑπάρχουν μελῳδίες π’ ἀνάποδα ἀκουσμένες παραμένουν ἴδιες – σὰν τὴ μελῳδία τῆς μετρημένης σιωπῆς, τῆς ἐνεργοῦς ἀναμονῆς.

 

Τοῦ Κύκλου τὰ γυρίσματα π’ ἀνεβοκατεβαίνουν

καὶ τοῦ Τροχοῦ, ποὺ ὧρες ψηλά κι ὧρες στὰ βάθη πηαίνουν… 

κύκλοι-διέλευση

Τὰ κείμενα τῆς Διέλευσης θὰ δημοσιεύονται συγκεντρωτικὰ σὲ τακτὰ χρονικὰ διαστήματα στὶς Ἐκδόσεις τῶν Διορθώσεων.

Στὶς κατηγορίες: Στοχασμοί
Μου αρέσει!     Κοινοποιήστε
Διέλευση: Προσωπικὸ ἱστολόγιο τοῦ Θεοδόση Ἀγγ. Παπαδημητρόπουλου
© 2015-9 Θεοδόσης Παπαδημητρόπουλος Ἐκδόσεις ΘΑΠ
-