Τὸ χορικὸ τῶν ὀσμῶν

Πολλά τὰ θαύματα

ποὺ ἀντικρύζει ὁ ἄνθρωπος

μὰ τ ί π ο τ α μπρὸς στὶς ὀσμές τους!.. 

 

Τὸ χῶμα τῆς γῆς,

τὰ μαραμένα φύλλα,

ὁ νοτισμένος ὁ κορμός,

οἱ θάμνοι, τὰ λουλούδια.

 

Πόσα καὶ πόσα ὁ ἄνθρωπος

δὲ βλέπει μὲ τὰ μάτια;..

Φάσματα, ὅμως, ὅλα τους,

ἂν δέ μυρίζουνε –

δὲ σέρνουν σὲ χορό

τὰ τρυφερὰ ρουθούνια…

 

Ὁ ὄμορφος βοσκός,

πῶς θὰ διάλεγε

σὲ ποιά νὰ δώσῃ

τὸ μῆλο τὸ χρυσό,

ἂν δέ μοσχοβολοῦσε

 

Ἔ ρ ω τ α

 

τ’ ὄμορφο σπαρτιατικὸ κορμὶ

ποὺ κατεβήκανε γιὰ χάρη του

τόσοι πολλοὶ στὸν Ἅδη;..

 

Περσότερο ἀπὸ τ υ φ λ ὸ ς

ὅποιος δὲν πιάνει τὶς ὀσμές,

δὲν ξέρει νὰ διαβάζῃ

τῶν μυρωδιῶν τὶς λέξεις…

Παγιδευμένος στὶς μορφές..-

πῶς νάβρῃ τὸ εἴδωλο,

ν’ ἀντιληφθῇ τὸ ψέμα;..

Δίχως ὀσμὴ τὰ πράγματα,

σκιὲς ὀνείρων… 

[Ἀπὸ Τὸ ἄρωμα τοῦ Ἔρωτα (Διορθώσεις, Ἀθήνα, 2016, σελ. 22-3).]

οσμή-κοριτσιού-άρωμα-του-έρωτα-διέλευση

[Ὀσμὴ κοριτσιοῦ. Στιγμιότυπο ἀπὸ Τὸ ἄρωμα τοῦ Ἔρωτα στὴ σκηνοθεσία τοῦ Ἀλέξανδρου Πολιτάκη. Στὴ φωτογραφία: Ρένα Κουμπαρούλη, Θεοδόσης Ἀγγ. Παπαδημητρόπουλος. Φωτογραφία: Παντελῆς Κονσολάκης.]

Στὶς κατηγορίες: Θέατρο Ποιήματα
Μου αρέσει!     Κοινοποιήστε

Οἱ ἀναρτήσεις τῆς Διέλευσης στοιχειοθετημένες
ἐκδίδονται διμηνιαῖα στὶς Ἐκδόσεις τῶν Διορθώσεων.

Διαβάστε τὰ ἤδη ἐκδοθέντα τεύχη:

τ. 1   τ. 2   τ. 3   τ. 4   τ. 5   τ. 6   τ. 7   τ. 8   τ. 9  

ΕΡΓΟΓΡΑΦΙΑ

ΕΓΓΡΑΦΗΤΕ ΣΤΙΣ ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ

Διέλευση: Προσωπικὸ ἱστολόγιο τοῦ Θεοδόση Ἀγγ. Παπαδημητρόπουλου
© 2015 Θεοδόσης Παπαδημητρόπουλος Συνεργάτης τοῦ περιοδικοῦ Διορθώσεις
-