Τὸ ἰσότοπο τῆς ἀξίας

Ἀνακάλυψαν τὸ σπάνιο ἰσότοπο τοῦ πολύτιμου μετάλλου στὰ σπλάχνα τοῦ βουνοῦ – τοὺς θάμπωσε ἀπὸ  ἡ π ε ί ρ ο υ ς  μακριὰ ἡ λάμψη του. Τὸ ἐπισκέφθηκαν μὲ μηχανές, ἐξάρτυση βαρειὰ καὶ χαρούμενα πρόσωπα. Πλησίασαν στὸ σημεῖο δῶρα φέροντες… Κι ἄρχισαν: Τρυποῦσαν… καὶ τρυποῦσαν —ὅλο καὶ πιό βαθειά— κ' ἡ γῆς μάτωνε τραγουδῶντας ποὺ θὰ φανερώσῃ τά κοιμισμένα της πνεύματα. Τὸ ἐξώρυξαν – ὄχι ὅλο… (Καὶ πῶς;!. Ἀφοῦ χυνόταν στὰ ἔγκατα σὰν ὑδράργυρος ζωντανός, ἀγκαλιάζοντας τὸ κέντρο τοῦ πλανήτη – πῶς, λοιπόν, ἐκεῖνοι, τῆς «ἐπιφάνειας», νὰ φτάσουν τόσο κάτω;..) 

Σὰν τόπιασαν στὰ χέρια τους, τὸ κοστολόγησαν καὶ τ' ἀγόρασαν. Νόμισαν ὅτι ἔτσι τόχανε πιὰ  ὁ λ ό δ ι κ ό  τους. Μὰ τὸ σπάνιο ἰσότοπο —τ' ἀγορασμένο του κομμάτι (ἕνα πολλοστημόριο τοῦ πανάρχαιου κοιτάσματος)—, ἐνῷ κοσμοῦσε τὸ διάκοσμο, μέρα τὴ μέρα, ὅπως φώτιζε μὲ τὴ λάμψη του τὶς καρδιὲς ἀγοραστῶν καὶ πωλητῶν, βάραινε τὸ λογισμό τους: Τόβριζαν, τὸ κακολογοῦσαν – ν' ἀντέξουν τὶς ἀχτίδες ἦταν πόνος ὀξύς· ἀποκεῖ ποὺ τόχαν σὲ περίοπτο σημεῖο, τόκρυψαν – τὸ σφάλισαν σ' ἕν’ ἄδυτο διπλαμπαρωμένο. Μ' ἀκόμα καὶ μέσα σ' ἐκεῖνο τὸ καταγώγι συνέχιζε νὰ λάμπῇ. Ὅσο βαθύτερα τόθαβαν, τόσο περσότερο φωτοβολοῦσε καὶ σκορποῦσε ἀδέκαστη τὴ ζωή του. Ποῦ νάξεραν πὼς τόφερναν ὅλο καὶ πιό κοντὰ στὴν π η γ ή;.. Ἐκεῖνο ἔβγαζε θέρμη ἀγαλλίασης.

Μιὰ μέρα, ὅμως, δυὸ χέρια φτάσανε κρυφά, ἅρπαξαν τὸ ἰσότοπο, τὸ κοίταξαν μὲ μεγάλη προσοχὴ καὶ τὸ ξανάφεραν στὸν πάνω κόσμο. Ὅπως τὸ σφιχτοκράδαιναν, ἔνοιωσαν στὶς φλέβες τους τὸ αἷμα νὰ γίνετ'  ἕ ν α  μὲ τὴ φύση τοῦ μετάλλου. 

Ἐκεῖνα τὰ χέρια οὔτ' ἔβρισαν ποτέ, μήτε κόρωσαν ἀπὸ κακία – ἀκόμα κι ὅταν βρέθηκαν κι αὐτά μές σὲ μπουντρούμι κλειδωμένα..- μέσα στὴ μοναξιά τους δημιουργοῦσαν ὅλο καὶ λαμπρότερα..- μέσα στὴν ἀπομόνωση τοὺς ἀγκάλιαζε στοργικώτερα ὁ πυρήνας τῆς Ὕπαρξης.

υδράργυρος-διέλευση

 

Στὶς κατηγορίες: Πεζά
Μου αρέσει!     Κοινοποιήστε
Διέλευση: Προσωπικὸ ἱστολόγιο τοῦ Θεοδόση Ἀγγ. Παπαδημητρόπουλου
© 2015-8 Θεοδόσης Παπαδημητρόπουλος Ἐκδόσεις ΘΑΠ
-