Τ’ ἀφεντικὸ τοῦ σκιάχτρου

Ἄχ, νάχα σκιάχτρο πλάι μου

νὰ μὲ φυλάῃ τὴ νύχτα,

κάθε μου ἐχθρὸ νὰ διώχνῃ,

καὶ πείνα νὰ μὴ νοιώθῃ!

 

Ἄχ, νάχα σκιάχτρο πλάι μου

νὰ τοῦ κουνάω τὰ χέρια,

νὰ διώχνω τὰ πουλάκια,

καὶ δουλικὰ νὰ στέκῃ!

 

Ἄχ, νάχα  σ κ ι ά χ τ ρ ο  πλάι μου·

ποτέ μου  σ ά ρ κ α  ζωντανή

ποὺ μόνης της νὰ σκέφτεται,

νὰ κρίνῃ καὶ νὰ ἐλέγχῃ!

 

Δεκάρες νὰ δίνω γι’ ἄχυρο

κι ὄχι ψυχή γιὰ αἷμα!  

σκιάχτρο-διέλευση

Στὶς κατηγορίες: Ποιήματα
Μου αρέσει!     Κοινοποιήστε

Οἱ ἀναρτήσεις τῆς Διέλευσης στοιχειοθετημένες
ἐκδίδονται διμηνιαῖα στὶς Ἐκδόσεις τῶν Διορθώσεων.

Διαβάστε τὰ ἤδη ἐκδοθέντα τεύχη:

τ. 1   τ. 2   τ. 3   τ. 4   τ. 5   τ. 6   τ. 7   τ. 8   τ. 9  

ΕΡΓΟΓΡΑΦΙΑ

ΕΓΓΡΑΦΗΤΕ ΣΤΙΣ ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ

Διέλευση: Προσωπικὸ ἱστολόγιο τοῦ Θεοδόση Ἀγγ. Παπαδημητρόπουλου
© 2015 Θεοδόσης Παπαδημητρόπουλος Συνεργάτης τοῦ περιοδικοῦ Διορθώσεις
-