Φρεναπάτες

Χά!.. Ἡ ἀλήθεια μέγιστη δύναμη… Ποὺ θέτει τὸν Κόσμο σὲ κίνηση κ’ ἡ κρίση ἡ εἰλικρινὴς θὰ τήνε φέρῃ στὴν ἐπιφάνεια… Φρεναπάτες! Ἀβγὸ φιδιοῦ, ἡ Οἰκουμένη κι ὁλάκερη ἡ ‘Υδρόγειος πάνω στὴ διπλωμένη ὀχία τοῦ  φ θ ό ν ο υ!

οχιά-διέλευση

 

Στὶς κατηγορίες: Κριτική Στοχασμοί
Μου αρέσει!     Κοινοποιήστε

Διαβάστε τὰ ἤδη ἐκδοθέντα τεύχη τεύχη τῆς Διέλευσης:

τ. 1   τ. 2   τ. 3   τ. 4   τ. 5   τ. 6   τ. 7   τ. 8   τ. 9  

ΕΡΓΟΓΡΑΦΙΑ

Διέλευση: Προσωπικὸ ἱστολόγιο τοῦ Θεοδόση Ἀγγ. Παπαδημητρόπουλου
© 2015-8 Θεοδόσης Παπαδημητρόπουλος Ἐκδόσεις ΘΑΠ
-