Φυσιογνωμισμός

— Ἕνα,.. δύο,.. τρία,.. τέσσερα…

 

— Τί μετρᾶς μὲ τόσην ἀφοσίωση;

 

— Τὴν παράθεση ὅμοιων μορφασμῶν

στὴ συντριπτική φωτογραφία

τῆς ἀπνευμάτιστης παρουσίας.

 

— Χρειάζεσαι καὶ μέτρημα;..

Ἀκόμα δέν κατάλαβες πὼς

δὲν ἔχει χαρακτῆρα τὸ κενό;..

Ὅτι ὅλα εἶναι ὅμοια σ’ αὐτό

ὅπως τὰ ἕλκει μέσα του;

Πὼς ὁ ἑαυτός σου ὀφείλει

ἀπὸ τὴ δίνη νὰ διαφύγῃ;..δίνη-διέλευση

Στὶς κατηγορίες: Ποιήματα
Μου αρέσει!     Κοινοποιήστε

Διαβάστε τὰ ἤδη ἐκδοθέντα τεύχη τεύχη τῆς Διέλευσης:

τ. 1   τ. 2   τ. 3   τ. 4   τ. 5   τ. 6   τ. 7   τ. 8   τ. 9  

ΕΡΓΟΓΡΑΦΙΑ

Διέλευση: Προσωπικὸ ἱστολόγιο τοῦ Θεοδόση Ἀγγ. Παπαδημητρόπουλου
© 2015-8 Θεοδόσης Παπαδημητρόπουλος Ἐκδόσεις ΘΑΠ
-