Φύλακας ἄγγελος

Κρυφά γιὰ τον καθένα μας,

σὰν ἄγγελός του φύλακας,

στριφογυρίζει ἀδιάλειπτα

ἕνα σημαδεμένο ζάρι,

γιὰ νάχῃ κεῖνος ἄνεση

νὰ νοιώθῃ ἐλευθερία!

Τὸν  ἕ ν α ν, σὰ θωρῇς,

αἰσθάνεσαι μίαν εὐρυχωρία·

μὰ σὰν κοιτάξῃς τοὺς πολλούς,

διαλύεται ἡ λεπτή ψευδαίσθηση

κ’ ἡ μοῖρα γίνεται μεμιᾶς

στενάχωρη, ἀβάσταχτη,

α ἰ τ ι α κ ή   πορεία…

ζάρια-διέλευση

 

Στὶς κατηγορίες: Ποιήματα
Μου αρέσει!     Κοινοποιήστε

Οἱ ἀναρτήσεις τῆς Διέλευσης στοιχειοθετημένες
ἐκδίδονται διμηνιαῖα στὶς Ἐκδόσεις τῶν Διορθώσεων.

Διαβάστε τὰ ἤδη ἐκδοθέντα τεύχη:

τ. 1   τ. 2   τ. 3   τ. 4   τ. 5   τ. 6   τ. 7   τ. 8   τ. 9  

ΕΡΓΟΓΡΑΦΙΑ

ΕΓΓΡΑΦΗΤΕ ΣΤΙΣ ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ

Διέλευση: Προσωπικὸ ἱστολόγιο τοῦ Θεοδόση Ἀγγ. Παπαδημητρόπουλου
© 2015 Θεοδόσης Παπαδημητρόπουλος Συνεργάτης τοῦ περιοδικοῦ Διορθώσεις
-