Φύση ἀπροσμάχητος

Ἡ Πόλις ἐάλω!, φώναζαν τὰ πλήθη.

Ἴσως κάποτε φωνάξῃ ὁ Κόσμος:

Ἡ Ἀνθρωπότης ἐάλω!

 

Ὅμως, ἡ Φύση ἡ ἴδια, δέν ἀλώνεται·

ἡ Ἄνοιξη τραγουδάει συνεχῶς:

Ὁ Θάνατος ἐάλω!

 

Καὶ τὸ μικρότατο ἔντομο στὸ φύλλο πάνω

ζουζουνίζει δοξαστικά ἐργαζόμενο

τὴν Ἀνάσταση τοῦ Σύμπαντος.

μέλισσα-διέλευση

Στὶς κατηγορίες: Ποιήματα
Μου αρέσει!     Κοινοποιήστε

Διαβάστε τὰ ἤδη ἐκδοθέντα τεύχη τεύχη τῆς Διέλευσης:

τ. 1   τ. 2   τ. 3   τ. 4   τ. 5   τ. 6   τ. 7   τ. 8   τ. 9  

ΕΡΓΟΓΡΑΦΙΑ

Διέλευση: Προσωπικὸ ἱστολόγιο τοῦ Θεοδόση Ἀγγ. Παπαδημητρόπουλου
© 2015-8 Θεοδόσης Παπαδημητρόπουλος Ἐκδόσεις ΘΑΠ
-