Χαμένη μές στὸ Χῶρο

Ἔχασε τὸν ὅποιον της βηματισμὸ στὴ Δύση·

σταμάτησε νὰ ψάχνῃ τὰ ἴχνη στὴν Ἀνατολή·

ὑπνωτισμένα τὰ μάτια της κοιτάζουν βορειοδυτικά

μὲ τὴν καρδιά, νὰ δείχνῃ πάντα νοτιοανατολικά.

[Διασκευὴ Ζὲν βουδιστικοῦ κόαν: Opening a mountain, Kōan of the Zen masters, trans. Steven Jeine, Oxford University Press, Oxford, 2002, σελ. 52.]

χάρτης-διέλευση

Στὶς κατηγορίες: Ποιήματα
Μου αρέσει!     Κοινοποιήστε

Οἱ ἀναρτήσεις τῆς Διέλευσης στοιχειοθετημένες
ἐκδίδονται διμηνιαῖα στὶς Ἐκδόσεις τῶν Διορθώσεων.

Διαβάστε τὰ ἤδη ἐκδοθέντα τεύχη:

τ. 1   τ. 2   τ. 3   τ. 4   τ. 5   τ. 6   τ. 7   τ. 8   τ. 9  

ΕΡΓΟΓΡΑΦΙΑ

ΕΓΓΡΑΦΗΤΕ ΣΤΙΣ ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ

Διέλευση: Προσωπικὸ ἱστολόγιο τοῦ Θεοδόση Ἀγγ. Παπαδημητρόπουλου
© 2015 Θεοδόσης Παπαδημητρόπουλος Συνεργάτης τοῦ περιοδικοῦ Διορθώσεις
-