Χρονικὸ ναυαγίου

Λεβέντη καπετάνιε μου,..

ποῦ τηνε πᾶς τὴ σκούνα σου

καὶ πῶς τὴν κουμαντάρεις;

Ἀ κ ό μ α  δέν κατάλαβες

τὴν ξέρα, δίχως σύννεφα

καὶ μὲ τὸν ἥλιο πάνω,

π’ ὁλοταχῶς προβαίνει;..

Ἢ μὴ καὶ τὴ σημάδεψες 

καὶ καρτερεῖς ἀπτόητος

τὸ βάθος τ’ ἄπειρου βυθοῦ,

ἀκέραια νὰ μετρήσῃς;..

καπετάνιος-διέλευση

Στὶς κατηγορίες: Ποιήματα
Μου αρέσει!     Κοινοποιήστε

Διαβάστε τὰ ἤδη ἐκδοθέντα τεύχη τεύχη τῆς Διέλευσης:

τ. 1   τ. 2   τ. 3   τ. 4   τ. 5   τ. 6   τ. 7   τ. 8   τ. 9  

ΕΡΓΟΓΡΑΦΙΑ

Διέλευση: Προσωπικὸ ἱστολόγιο τοῦ Θεοδόση Ἀγγ. Παπαδημητρόπουλου
© 2015-8 Θεοδόσης Παπαδημητρόπουλος Ἐκδόσεις ΘΑΠ
-