Ψιλοκοσκίνισμα

Δέν ὑφίσταται ζήτημα στὴ βαθύτερη κατανοήση τῶν χρυσῶν ἐπῶν ἀπ’ τοὺς σοφούς· κάθε κόπος τότε ὄφελος. Τὸ πρόβλημα ξεκινάει, ὅταν ἔχῃς νὰ συλλέξῃς ψίγματα σοφίας μές στὴ λασπουριὰ ἀσύνετων λόγων· γιατὶ κι  α ὐ τ ὰ  δέν πρέπει νὰ τὰ χάσῃς…  

κόσκινο-διέλευση

Στὶς κατηγορίες: Στοχασμοί
Μου αρέσει!     Κοινοποιήστε

Οἱ ἀναρτήσεις τῆς Διέλευσης στοιχειοθετημένες
ἐκδίδονται διμηνιαῖα στὶς Ἐκδόσεις τῶν Διορθώσεων.

Διαβάστε τὰ ἤδη ἐκδοθέντα τεύχη:

τ. 1   τ. 2   τ. 3   τ. 4   τ. 5   τ. 6   τ. 7   τ. 8   τ. 9  

ΕΡΓΟΓΡΑΦΙΑ

ΕΓΓΡΑΦΗΤΕ ΣΤΙΣ ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ

Διέλευση: Προσωπικὸ ἱστολόγιο τοῦ Θεοδόση Ἀγγ. Παπαδημητρόπουλου
© 2015 Θεοδόσης Παπαδημητρόπουλος Συνεργάτης τοῦ περιοδικοῦ Διορθώσεις
-