Ψυχοστασία

Ἔρχεται κάθε νύχτα

νὰ ζυγιάσῃ ὁ Ἄνουβις,

ὁ ἀρχαῖος ψυχοπομπός,

συνετὰ τὴν καρδιά.

Τὴν ἀπιθώνει βαρειά

κ’ ἐλπίδας πούπουλο

ἀπ’ τὴν ἄλλη ἀκουμπᾷ

νὰ γύρῃ ἡ ζυγαριά.

Ἔπειτ’ ἁρπάζει

τὸ νοῦ βιαστικά

ἡ ματιὰ νὰ θολώσῃ,

νὰ προβάλῃ ὁ Ὕπνος, 

ὥσπου ἡ ὥρα ναρθῇ

γιὰ τ’ ἀβέβαιο τ’ ὄνειρο

τῆς καινούργιας αὐγῆς… 

άνουβις-διέλευση

[Rene Duvillier. Ἄνουβις. 1987.]

Στὶς κατηγορίες: Ποιήματα
Μου αρέσει!     Κοινοποιήστε

Διαβάστε τὰ ἤδη ἐκδοθέντα τεύχη τεύχη τῆς Διέλευσης:

τ. 1   τ. 2   τ. 3   τ. 4   τ. 5   τ. 6   τ. 7   τ. 8   τ. 9  

ΕΡΓΟΓΡΑΦΙΑ

Διέλευση: Προσωπικὸ ἱστολόγιο τοῦ Θεοδόση Ἀγγ. Παπαδημητρόπουλου
© 2015-8 Θεοδόσης Παπαδημητρόπουλος Ἐκδόσεις ΘΑΠ
-