Ψυχοστασία

Ἔρχεται κάθε νύχτα

νὰ ζυγιάσῃ ὁ Ἄνουβις,

ὁ ἀρχαῖος ψυχοπομπός,

συνετὰ τὴν καρδιά.

Τὴν ἀπιθώνει βαρειά

κ’ ἐλπίδας πούπουλο

ἀπ’ τὴν ἄλλη ἀκουμπᾷ

νὰ γύρῃ ἡ ζυγαριά.

Ἔπειτ’ ἁρπάζει

τὸ νοῦ βιαστικά

ἡ ματιὰ νὰ θολώσῃ,

νὰ προβάλῃ ὁ Ὕπνος, 

ὥσπου ἡ ὥρα ναρθῇ

γιὰ τ’ ἀβέβαιο τ’ ὄνειρο

τῆς καινούργιας αὐγῆς… 

άνουβις-διέλευση

[Rene Duvillier. Ἄνουβις. 1987.]

Στὶς κατηγορίες: Ποιήματα
Μου αρέσει!     Κοινοποιήστε
Διέλευση: Προσωπικὸ ἱστολόγιο τοῦ Θεοδόση Ἀγγ. Παπαδημητρόπουλου
© 2015-9 Θεοδόσης Παπαδημητρόπουλος Ἐκδόσεις ΘΑΠ
-