Ἀεικίνητο πρώτου εἴδους

Μποροῦν νὰ μοῦ κλέψουν ὅλα τὰ ἔχεια· νὰ μοῦ κόψουν χέρια καὶ πόδια· νὰ μοῦ πάρουν τὸ κεφάλι. Ὅμως, τὴν πραγματική μου περιουσία (αὐτή ποὺ σᾶς μιλάει τώρα), θὰ πρέπει πρῶτα νὰ τὴν  ἀ ξ ι ω θ ο ῦ ν,  γιὰ νὰ τὴν καρπωθοῦν.  Γι’ αὐτό, λοιπόν, ὅ,τι κι ἂν ἀπαιτήσῃ κάποιος, ὅ,τι ἁρπάξῃ, καλῶς…  Ἐ δ ῶ  εἶμαι (ἀλίμονό σας!) – θὰ τὸ ξαναφτειάξω.

νεύτων-μπλέικ

[Γουΐλλιαμ Μπλέικ. Νεύτων.]

 

 

Στὶς κατηγορίες: Στοχασμοί
Μου αρέσει!     Κοινοποιήστε

Οἱ ἀναρτήσεις τῆς Διέλευσης στοιχειοθετημένες
ἐκδίδονται διμηνιαῖα στὶς Ἐκδόσεις τῶν Διορθώσεων.

Διαβάστε τὰ ἤδη ἐκδοθέντα τεύχη:

τ. 1   τ. 2   τ. 3   τ. 4   τ. 5   τ. 6   τ. 7   τ. 8   τ. 9  

ΕΡΓΟΓΡΑΦΙΑ

ΕΓΓΡΑΦΗΤΕ ΣΤΙΣ ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ

Διέλευση: Προσωπικὸ ἱστολόγιο τοῦ Θεοδόση Ἀγγ. Παπαδημητρόπουλου
© 2015 Θεοδόσης Παπαδημητρόπουλος Συνεργάτης τοῦ περιοδικοῦ Διορθώσεις
-