Ἀεικινητοπολίτες...

Ἀεικινητοπολίτες,..

Ἡ ζωὴ κύλησε ἁπλᾶ ὥς τώρα. Θάλεγα… σχεδὸν βαρετά. Ἐν πάσῃ περιπτώσει, ὅλοι φίλοι καὶ δικοὶ αὐτό ὑποστηρίζουν: «Εἶσαι βαρετός, ρὲ Θρασύβουλε… Βαρετός, παιδάκι μου!» Ναί,.. νά τί ὅλοι λένε γιὰ μένα..- ὅλοι!: ἄντρες, γυναῖκες, παιδιά… Ἀφοῦ κ’ ἡ γάτα μου, μὲ τὰ πλάνα της τὰ μάτια, σὰ μὲ κοιτάζῃ, νομίζω πὼς μοῦ μουρμουρίζει τὸ ἴδιο: «Ἀφέντη μου Θρασύβουλε, εἶσαι πολύ βαρετός!»

Ὅπως καταλαβαίνετε, ἔχω κάθε λόγο νάμαι κάπως δυστακτικὸς σὲ μιὰ τέτοια δημόσια συγκέντρωση -φοβισμένος…

Ὅμως, μὲ κινεῖ τώρα δὰ κάτι βαθύτερο: μιὰ  σ ύ λ λ η ψ η.

Συμπολίτες μου, γνωρίζετε καλά πὼς τὸ μεγαλύτερο πρόβλημα τῆς Ἀνθρωπότητας εἶν’ ἐκεῖνο τῆς ἐνέργειας. Μάλιστα! Ἂν τὸ λύσουμε, θάχουμε ἀποτρέψει αὐτόματα πολέμους, λιμοὺς καὶ καταποντισμούς. Ἂν τὸ ἀντιμετωπίσουμε, θάχουμε φέρει μονομιᾶς τὸν Παράδεισο ἐπὶ Γῆς.

Γι’ αὐτό, σᾶς ἀπευθύνομαι: Βρῆκα τὴ λύση ἐξετάζοντας βαθειὰ τὴν ἔννοια καὶ τὴν οὐσιαστικὴ ποιότητα τῆς  β α ρ ε μ ά ρ α ς. Ἐφόσον στὴν κατάσταση, ὅπου 'χει περιέλθη ὁ βαρεθείς, δέ δαπανᾶτ’ ἐνέργεια, μποροῦμε μὲ τὸ κατάλληλο πρόγραμμα πούχω ἐκπονήσει γιὰ τὴ λειτουργία τοῦ κράτους, νὰ ἐκμεταλλευτοῦμε τὴ ληθαργικὴ παρουσία της καὶ νὰ κινήσουμε τὴν ἐθνική μας οἰκονομία.

Ἔχω στελεχώσει τὸ κόμμα μου μὲ τοὺς πιό βαρετοὺς ἀνθρώπους στὴν πατρίδα. Ὅταν θὰ βγαίνουν στὶς τηλεοράσεις, θὰ διασφαλίζεται ἡ παθητικὴ κατάσταση τῆς βαρεμάρας στοὺς τηλεθεατές. Μὲ κατάλληλες καλωδιώσεις στὰ σπίτια, στὰ καταστήματα, στὶς ἐπιχειρήσεις, στὶς δημόσιες ὑπηρεσίες — κυρίως ἐκεῖ! — θὰ μεταφέρεται ἡ μή χρησιμοποιούμενη ἐνέργεια λόγῳ βαρεμάρας στὸν Κεντρικὸ Συλλέκτη Βαρεματικῆς Ἐνέργειας (ΚΣΒΕ) στὴ Βουλὴ τοῦ Ἔθνους. Ἐκεῖ θ' ἀξιολογῆται ὡς πρὸς τὴν καθαρότητά της, θ’ ἀποθηκεύεται κ’ ἐν τέλει θὰ παρέχεται σὲ κάθε καταναλωτή.

Λαὲ τῆς Ἀεικινητόπολης, γιὰ ὅλ’ αὐτὰ τὰ ὄντως συνταρακτικὰ ζητάω τὴν ψήφο σας!

Πῆτε μ’ ἕνα μεγάλο χασμουρητό: «Ψῆφο στὸ βαρετὸ Θρασύβουλο Παρακοιμώμενο!»

Δηλώστε μιὰ μεγάλη κατάφαση στὴν ἐνεργητικὴ βαρεμάρα τῆς ζωῆς!

Εἶν’ ἡ μόνη διέξοδος γιὰ τὰ πάνδεινα ποὺ ζοῦμε!

ψηφίστε-διέλευση

Στὶς κατηγορίες: Θέατρο
Μου αρέσει!     Κοινοποιήστε
Διέλευση: Προσωπικὸ ἱστολόγιο τοῦ Θεοδόση Ἀγγ. Παπαδημητρόπουλου
© 2015-8 Θεοδόσης Παπαδημητρόπουλος Ἐκδόσεις ΘΑΠ
-