«Ἀκαίρως»...

Ἡ ἐπανάστασις τῆς Ἑλλάδος ἦταν δικαιότατη, ἀλλὰ ἔγινε  ἀ κ α ί ρ ω ς. Ὁ καιρός της ἦτο τὸ 1850 [], ὅτε ἠθέλαμεν ἔχει πολλούς [] διδαγμένους ἀπὸ τὰ συμβάντα καὶ συμβαίνοντα σήμερον εἰς τὴν Εὐρώπην· ἱκανοὺς νὰ δράξωσι τὰ πράγματα καὶ νὰ διαλύσωσι τὰς  φ α τ ρ ί α ς.

Ἀδαμάντιος Κοραῆς,

ἀπὸ ἐπιστολὴ πρὸς τὸν Ἀλέξανδρο Κοντοσταῦλο, 1831.

 

Διδάσκαλε φιλόλογε τοῦ Γένους,

γενναῖο ἀντιστύλι τοῦ Ἔθνους,

 

γνωρίζεις τάχα πλῆθος ποὺ νὰ κοίταξε

μακρύτερ’ ἀπὸ τῆς Ἀνάγκης τὴ στιγμή;..

 

Οἱ φατρίες μυστικά μοιράζουνε

ὅ,τ’ οἱ πολλοί κι ἀνίδεοι

μ’ αἷμα πληρώσανε,

προτοῦ νἀ πάρουν

τὸ δρόμο γιὰ τὸ δήμιο…

ντελακρουά-ελλάδα-μεσολόγγι-διέλευση

[Εὐγένιος Ντελακρουά. Ἡ Ἑλλάδα στὰ συντρίμμια τοῦ Μεσολογγίου.  1826.]

Στὶς κατηγορίες: Ποιήματα
Μου αρέσει!     Κοινοποιήστε

Διαβάστε τὰ ἤδη ἐκδοθέντα τεύχη τεύχη τῆς Διέλευσης:

τ. 1   τ. 2   τ. 3   τ. 4   τ. 5   τ. 6   τ. 7   τ. 8   τ. 9  

ΕΡΓΟΓΡΑΦΙΑ

Διέλευση: Προσωπικὸ ἱστολόγιο τοῦ Θεοδόση Ἀγγ. Παπαδημητρόπουλου
© 2015-8 Θεοδόσης Παπαδημητρόπουλος Ἐκδόσεις ΘΑΠ
-