Ἀλκαῖος, «Ἡ "ἐπανάσταση" τῶν ἀνέμων...»

[Ἀντιβολὴ πρωτοτύπου μέ: Greek Lyric, edited and translated by David A. Campbell, Loeb Classical Library, Harvard University Press, Cambridge, Massachusetts-London, England, 1982, τομ. Ι: Sappho and Alcaeus, σελ. 320, 208.]

Ἀσυν<ν>έτημμι τῶν ἀνέμων στάσιν:

Τήν «ἐπανάσταση» δέ νογάω τῶν ἀνέμων:

Τὸ μὲν γὰρ ἔνθεν κῦμα κυλίνδεται,

Γιατι πέρα κάποτε κυλάει τὸ κύμα,

τὸ δ’ ἔνθεν, ἄμμες δ’ ὃν τὸ μέσσον

δῶθε ἀλλοτε, καὶ στὸ μέσο ἐμεῖς

νᾶϊ φορήμ<μ>εθα σὴν μελαίνᾳ…

πέρα-δῶθε μὲ τὸ μαῦρο μας καράβι…

ζερικώ-σχεδία-μέδουσα-διέλευση

[Ζάν-Λουί-Τεοντὸρ Ζερικώ. Ἡ σχεδία ἀπὸ τὸ ναυάγιο τῆς Μέδουσας. 1819.]

Στὶς κατηγορίες: Μεταφράσεις Ποιήματα
Μου αρέσει!     Κοινοποιήστε

Οἱ ἀναρτήσεις τῆς Διέλευσης στοιχειοθετημένες
ἐκδίδονται διμηνιαῖα στὶς Ἐκδόσεις τῶν Διορθώσεων.

Διαβάστε τὰ ἤδη ἐκδοθέντα τεύχη:

τ. 1   τ. 2   τ. 3   τ. 4   τ. 5   τ. 6   τ. 7   τ. 8   τ. 9  

ΕΡΓΟΓΡΑΦΙΑ

ΕΓΓΡΑΦΗΤΕ ΣΤΙΣ ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ

Διέλευση: Προσωπικὸ ἱστολόγιο τοῦ Θεοδόση Ἀγγ. Παπαδημητρόπουλου
© 2015 Θεοδόσης Παπαδημητρόπουλος Συνεργάτης τοῦ περιοδικοῦ Διορθώσεις
-