Ἀμίλητος

Μιλοῦν μὲ χίλια στόματα καὶ τρόπους ἄλλους τόσους.

Σ ὺ  μάθε-σώπαινε φωνὴ νὰ μή σοῦ παίρνουν.

Μά, ἂν τόσο τὸ θέλουνε καὶ ξέρουν νὰ ζητήσουν,

τὸ στόμα σου νὰ φθέγγεται μὲ τὴ δικιά του κράση:

φλέβα νάναι σὲ μάρμαρο, στὰ δυό νὰ τὸ χωρίζῃ·

ρυτίδα μές στὴ θάλασσα, καράβια νὰ βουλιάζῃ·

πάταγος μές στὸ θόρυβο ν’ ἁπλώνεται ἡ σιωπή σου.

ρυτιδωση-διέλευση

Στὶς κατηγορίες: Ποιήματα
Μου αρέσει!     Κοινοποιήστε

Οἱ ἀναρτήσεις τῆς Διέλευσης στοιχειοθετημένες
ἐκδίδονται διμηνιαῖα στὶς Ἐκδόσεις τῶν Διορθώσεων.

Διαβάστε τὰ ἤδη ἐκδοθέντα τεύχη:

τ. 1   τ. 2   τ. 3   τ. 4   τ. 5   τ. 6   τ. 7   τ. 8   τ. 9  

ΕΡΓΟΓΡΑΦΙΑ

ΕΓΓΡΑΦΗΤΕ ΣΤΙΣ ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ

Διέλευση: Προσωπικὸ ἱστολόγιο τοῦ Θεοδόση Ἀγγ. Παπαδημητρόπουλου
© 2015 Θεοδόσης Παπαδημητρόπουλος Συνεργάτης τοῦ περιοδικοῦ Διορθώσεις
-