Ἀνθρώπινες σχέσεις

Κάθ’ ἀνθρώπινη σχέση εἶναι πείραμα ἐν ἐξελίξει· ἢ ἐπιτύχῃ, εἴτ' ἀποτύχῃ, βγαίνει πάντα χρήσιμο συμπέρασμα γιὰ τήν «ἐπιστήμη» τῆς ζωῆς…

Μὲ  μ ί α  προϋπόθεση: Ὁ πειραματιστὴς ὀφείλει νὰ πλησιάζῃ τή «διάταξη» χωρίς προκαταλήψεις – νὰ μή δογματίζῃ καὶ νὰ καταγράφῃ προσεκτικά τὶς ἐνδείξεις τῶν «ὀργάνων» (τῆς συνείδησης, τῆς καρδιᾶς του)…

Δέν εἶν’ ἡ ἐπαλήθευση τῶν ὅποιων προσωπικῶν «θεωριῶν» κι «ἀξιωμάτων» τὸ αἰτούμενο, ἀλλὰ ἡ γνώση τοῦ ἕτερου!

πόλλοκ-αρσενικό-θηλυκό-διέλευση

[Τζάκσον Πόλλοκ. Ἀρσενικὸ καὶ θηλυκό. 1942]

 

Στὶς κατηγορίες: Στοχασμοί
Μου αρέσει!     Κοινοποιήστε

Οἱ ἀναρτήσεις τῆς Διέλευσης στοιχειοθετημένες
ἐκδίδονται διμηνιαῖα στὶς Ἐκδόσεις τῶν Διορθώσεων.

Διαβάστε τὰ ἤδη ἐκδοθέντα τεύχη:

τ. 1   τ. 2   τ. 3   τ. 4   τ. 5   τ. 6   τ. 7   τ. 8   τ. 9  

ΕΡΓΟΓΡΑΦΙΑ

ΕΓΓΡΑΦΗΤΕ ΣΤΙΣ ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ

Διέλευση: Προσωπικὸ ἱστολόγιο τοῦ Θεοδόση Ἀγγ. Παπαδημητρόπουλου
© 2015 Θεοδόσης Παπαδημητρόπουλος Συνεργάτης τοῦ περιοδικοῦ Διορθώσεις
-